Nasaleze Travel

เลี้ยงสัตว์อย่างไร ให้ห่างไกลภูมิแพ้

ขนสัตว์โดยเฉพาะขนแมวหรือขนสุนัขจัดได้ว่าเป็นสารก่อภูมิแพ้ที่สำคัญอย่างหนึ่ง โดยเฉพาะคนที่เลี้ยงสัตว์เหล่านี้เป็นประจำ

Continue reading