มีดผ่าตัดรักษาโรคมือชา

“ด้วยเทคนิคแผลเล็ก พักฟื้นไว ใช้เวลาน้อย”