คุณสมบัติ

โปรพิเศษ!! ซื้อนาซัลลีซสูตรใดก็ได้ครบ 1,350 บาท รับฟรี Sterex Spray for Mask 1 ขวด

นาซัลลีซ ทราเวล ใช้สำหรับป้องกันไวรัสที่แพร่กระจายในอากาศ ดังนั้นควรใช้นาซัลลีซ ทราเวลก่อนเข้าไปในบริเวณที่มีความเสี่ยงสูงที่จะมีการแพร่กระจายเชื้อไวรัส ในระหว่างการเดินทางควรใช้นาซัลลีซ ทราเวลวันละ 2-3 ครั้ง

นาซัลลีซ ไม่ใช่ยา ไม่มีผลข้างเคียง

ในกรณีที่เกิดอาการไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่ก่อนใช้นาซัลลีซ ทราเวลสามารถใช้นาซัลลีซเพื่อลดระยะเวลาในการเป็นไข้หวัดได้อีกด้วยในกรณีที่ต้องใช้ยาพ่นทางจมูกอื่นร่วมด้วย ให้ใช้นาซัลลีซ ทราเวล ภายหลังจากการใช้ยาพ่นจมูกอื่น เพื่อไม่ไห้เจลที่ดักจับในโพรงจมูกถูกทำลาย

นาซัลลีซ ทราเวล สามารถใช้ในการรักษาร่วมกับยา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่

นาซัลลีซ ทราเวล เหมาะสำหรับใคร

เหมาะสำหรับผู้ใหญ่ สตรีมีครรภ์ สตรีให้นมบุตร และเด็กอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป

-ไม่มีส่วนผสมของยา

-มีความปลอดภัยสูง

-ไม่มีฤทธิ์ทำให้ง่วงนอน

-เก็บให้พ้นมือเด็ก

กลไกการออกฤทธิ์ของนาซัลลีซ ทราเวล

นาซัลลีซ ทราเวล สเปรย์พ่นจมูกชนิดผง ผงจะเปลี่ยนลักษณะเป็นเจลในโพรงจมูก เพื่อดักจับ ป้องกัน และทำให้เชื้อโรค ไวรัสมีฤทธิ์อ่อนลง

นาซัลลีซ ทราเวล ช่วยลดระยะเวลา และความรุนแรงของไข้หวัด และไข้หวัดใหญ่

มีการศึกษาวิจัยทางคลินิกในการใช้นาซัลลีซ อัลเลอจี บลอคเกอร์มากกว่า 35 การศึกษา ในผู้ป่วย มากกว่า 1,000 คน และได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทางการแพทย์ชั้นนำหลายฉบับ รวมถึงได้รับรางวัลต่างๆ นอกจากนี้ยังได้รับการแนะนำจากบุคลากรทางการแพทย์ และเป็นส่วนหนึ่งในแนวทางการรักษาโรคภูมิแพ้

วิธีการใช้นาซัลลีซ ทราเวล

เพื่อป้องกันไข้หวัด ให้บีบพ่นนาซัลลีซ ทราเวลวันละ 2-3 ครั้ง เพื่อให้ประสิทธิภาพการป้องกันไม่ให้ไวรัส เชื้อโรคที่แพร่กระจายในอากาศเข้าสู่เยื่อบุโพรงจมูกคงอยู่ตลอด

ในกรณีที่เป็นไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่ ใช้นาซัลลีซ ทราเวล วันละ 3 ครั้ง จนกว่าไม่มีอาการ

ขั้นตอนที่ 1 พ่นลมหายใจออก

ขั้นตอนที่ 2 เปิดฝา เขย่าขวด

ขั้นตอนที่ 3 บีบทดสอบการพ่น ขนาดที่เหมาะสมคือผงกระจายสูงประมาณ10-15 ซม. ถ้าบีบแล้วรู้สึกแข็งให้บีบด้วย 2มือ และเมื่อบีบจนเคยชินแล้วไม่จำเป็นต้องทดสอบอีก

ขั้นตอนที่ 4 บีบพ่นผงเข้าไปในรูจมูกข้างละ 1-2 ครั้ง แล้วสูดหายใจเข้าปกติ ไม่จำเป็นต้องหายใจเข้าแรงๆ

ขั้นตอนที่ 5 บีบพ่นซ้ำหลังมีการสั่งน้ำมูก

วิธีเก็บรักษา นาซัลลีซ ทราเวล

– อย่าล้างขวดด้วยน้ำหรือของเหลวใดๆ เพราะจะทำให้เกิดการอุดตันได้

– ไม่ควรใช้เมื่อพบห่วงพลาสติกฉีกขาด

– ปิดฝาขวดทุกครั้งหลังใช้

– เก็บในอุณหภูมิห้อง หรืออุณหภูมิ 5-30 องศาเซลเซียส

– เมื่อเปิดใช้แล้ว ให้ใช้ภายใน 6 เดือน

– ห้ามแช่เย็นหรือแช่แข็ง

ปริมาณสุทธิ 800 มก.

นาซัลลีซ ทราเวล

Nasaleze Travel นาซัลลีซ ทราเวล สเปรย์พ่นจมูกชนิดผง ดักจับและป้องกันไวรัส เชื้อโรค ป้องกันไข้หวัด ลดการแพ้อากาศ

โปรพิเศษ!! ซื้อนาซัลลีซสูตรใดก็ได้ครบ 1,350 บาท รับฟรี Sterex Spray for Mask 1 ขวด

นาซัลลีซ ทราเวล ใช้สำหรับป้องกันไวรัสที่แพร่กระจายในอากาศ ดังนั้นควรใช้นาซัลลีซ ทราเวลก่อนเข้าไปในบริเวณที่มีความเสี่ยงสูงที่จะมีการแพร่กระจายเชื้อไวรัส ในระหว่างการเดินทางควรใช้นาซัลลีซ ทราเวลวันละ 2-3 ครั้ง

นาซัลลีซ ไม่ใช่ยา ไม่มีผลข้างเคียง

ราคา

฿390.00

คุณสมบัติ

โปรพิเศษ!! ซื้อนาซัลลีซสูตรใดก็ได้ครบ 1,350 บาท รับฟรี Sterex Spray for Mask 1 ขวด

นาซัลลีซ ทราเวล ใช้สำหรับป้องกันไวรัสที่แพร่กระจายในอากาศ ดังนั้นควรใช้นาซัลลีซ ทราเวลก่อนเข้าไปในบริเวณที่มีความเสี่ยงสูงที่จะมีการแพร่กระจายเชื้อไวรัส ในระหว่างการเดินทางควรใช้นาซัลลีซ ทราเวลวันละ 2-3 ครั้ง

นาซัลลีซ ไม่ใช่ยา ไม่มีผลข้างเคียง

ในกรณีที่เกิดอาการไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่ก่อนใช้นาซัลลีซ ทราเวลสามารถใช้นาซัลลีซเพื่อลดระยะเวลาในการเป็นไข้หวัดได้อีกด้วยในกรณีที่ต้องใช้ยาพ่นทางจมูกอื่นร่วมด้วย ให้ใช้นาซัลลีซ ทราเวล ภายหลังจากการใช้ยาพ่นจมูกอื่น เพื่อไม่ไห้เจลที่ดักจับในโพรงจมูกถูกทำลาย

นาซัลลีซ ทราเวล สามารถใช้ในการรักษาร่วมกับยา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่

นาซัลลีซ ทราเวล เหมาะสำหรับใคร

เหมาะสำหรับผู้ใหญ่ สตรีมีครรภ์ สตรีให้นมบุตร และเด็กอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป

-ไม่มีส่วนผสมของยา

-มีความปลอดภัยสูง

-ไม่มีฤทธิ์ทำให้ง่วงนอน

-เก็บให้พ้นมือเด็ก

กลไกการออกฤทธิ์ของนาซัลลีซ ทราเวล

นาซัลลีซ ทราเวล สเปรย์พ่นจมูกชนิดผง ผงจะเปลี่ยนลักษณะเป็นเจลในโพรงจมูก เพื่อดักจับ ป้องกัน และทำให้เชื้อโรค ไวรัสมีฤทธิ์อ่อนลง

นาซัลลีซ ทราเวล ช่วยลดระยะเวลา และความรุนแรงของไข้หวัด และไข้หวัดใหญ่

มีการศึกษาวิจัยทางคลินิกในการใช้นาซัลลีซ อัลเลอจี บลอคเกอร์มากกว่า 35 การศึกษา ในผู้ป่วย มากกว่า 1,000 คน และได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทางการแพทย์ชั้นนำหลายฉบับ รวมถึงได้รับรางวัลต่างๆ นอกจากนี้ยังได้รับการแนะนำจากบุคลากรทางการแพทย์ และเป็นส่วนหนึ่งในแนวทางการรักษาโรคภูมิแพ้

วิธีการใช้นาซัลลีซ ทราเวล

เพื่อป้องกันไข้หวัด ให้บีบพ่นนาซัลลีซ ทราเวลวันละ 2-3 ครั้ง เพื่อให้ประสิทธิภาพการป้องกันไม่ให้ไวรัส เชื้อโรคที่แพร่กระจายในอากาศเข้าสู่เยื่อบุโพรงจมูกคงอยู่ตลอด

ในกรณีที่เป็นไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่ ใช้นาซัลลีซ ทราเวล วันละ 3 ครั้ง จนกว่าไม่มีอาการ

ขั้นตอนที่ 1 พ่นลมหายใจออก

ขั้นตอนที่ 2 เปิดฝา เขย่าขวด

ขั้นตอนที่ 3 บีบทดสอบการพ่น ขนาดที่เหมาะสมคือผงกระจายสูงประมาณ10-15 ซม. ถ้าบีบแล้วรู้สึกแข็งให้บีบด้วย 2มือ และเมื่อบีบจนเคยชินแล้วไม่จำเป็นต้องทดสอบอีก

ขั้นตอนที่ 4 บีบพ่นผงเข้าไปในรูจมูกข้างละ 1-2 ครั้ง แล้วสูดหายใจเข้าปกติ ไม่จำเป็นต้องหายใจเข้าแรงๆ

ขั้นตอนที่ 5 บีบพ่นซ้ำหลังมีการสั่งน้ำมูก

วิธีเก็บรักษา นาซัลลีซ ทราเวล

– อย่าล้างขวดด้วยน้ำหรือของเหลวใดๆ เพราะจะทำให้เกิดการอุดตันได้

– ไม่ควรใช้เมื่อพบห่วงพลาสติกฉีกขาด

– ปิดฝาขวดทุกครั้งหลังใช้

– เก็บในอุณหภูมิห้อง หรืออุณหภูมิ 5-30 องศาเซลเซียส

– เมื่อเปิดใช้แล้ว ให้ใช้ภายใน 6 เดือน

– ห้ามแช่เย็นหรือแช่แข็ง

ปริมาณสุทธิ 800 มก.

สินค้าที่เกี่ยวข้อง