คุณสมบัติ

โปรพิเศษ!! ซื้อนาซัลลีซสูตรใดก็ได้ ครบ 1,350 บาท รับฟรี Sterex Spray for Mask 1 ขวด

นาซัลลีซ ชิลเดรน อัลเลอจี บลอคเกอร์

ใช้สำหรับป้องกันการเกิดอาการภูมิแพ้หรือแพ้อากาศ ดังนั้นควรเริ่มใช้ นาซัลลีซ ชิลเดรน อัลเลอจี บลอคเกอร์ก่อนที่จะสัมผัสสารก่อภูมิแพ้เพื่อป้องกันไม่ให้สารก่อภูมิแพ้ในอากาศเข้าสู่เยื่อบุโพรงจมูก ไปกระตุ้นให้เกิดอาการแพ้ต่างๆ นาซัลลีซ ชิลเดรน อัลเลอจี บลอคเกอร์ได้รับการพิสูจน์จากงานวิจัยทางคลินิก พบว่ามีประสิทธิภาพดีในกลุ่มผู้ป่วยโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ชนิดมีความรุนแรงน้อยถึงปานกลาง

ในกรณีที่เกิดอาการแพ้ ก่อนใช้นาซัลลีซ ชิลเดรน อัลเลอจี บลอคเกอร์ให้รอประมาณ 30 นาที เพื่อให้อาการบรรเทาลง แล้วจึงพ่นลมหายใจออกทางจมูก ก่อนบีบพ่นนาซัลลีซ ชิลเดรน อัลเลอจี บลอคเกอร์เข้าไป

นาซัลลีซ ชิลเดรน อัลเลอจี บลอคเกอร์ใช้เพื่อป้องกันอาการแพ้ก่อนเริ่มมีอาการ จึงไม่เหมือนยาที่ช่วยบรรเทาอาการในกรณีที่ต้องใช้ยาพ่นทางจมูกอื่นร่วมด้วย ให้ใช้นาซัลลีซ ชิลเดรน อัลเลอจี บลอคเกอร์ ภายหลังจากการใช้ยาพ่นจมูกอื่น เพื่อไม่ไห้เจลที่ดักจับในโพรงจมูกถูกทำลาย

นาซัลลีซ ชิลเดรน อัลเลอจี บลอคเกอร์ สามารถใช้ในการรักษาร่วมกับยา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาโรคภูมิแพ้หรือการแพ้อากาศ

นาซัลลีซ ชิลเดรน อัลเลอจี บลอคเกอร์ เหมาะสำหรับใคร

• เหมาะสำหรับผู้ใหญ่ สตรีมีครรภ์ สตรีให้นมบุตร และเด็กอายุตั้งแต่ 18 เดือนขึ้นไป

• ไม่มีส่วนผสมของยา

• มีความปลอดภัยสูง

• ไม่มีฤทธิ์ทำให้ง่วงนอน

• เก็บให้พ้นมือเด็ก

วิธีใช้งาน

ขั้นตอนที่ 1 พ่นลมหายใจออก

ขั้นตอนที่ 2 เปิดฝา เขย่าขวด

ขั้นตอนที่ 3 บีบทดสอบการพ่น ขนาดที่เหมาะสมคือผงกระจายสูงประมาณ10-15 ซม. ถ้าบีบแล้วรู้สึกแข็งให้บีบด้วย 2 มือและเมื่อบีบจนเคยชินแล้วไม่จำเป็นต้องทดสอบอีก

ขั้นตอนที่ 4 บีบพ่นผงเข้าไปในรูจมูกข้างละ 1-2ครั้ง แล้วสูดหายใจเข้าปกติ ไม่จำเป็นต้องหายใจเข้าแรงๆ

ขั้นตอนที่ 5 บีบพ่นซ้ำหลังมีการสั่งน้ำมูก

วิธีเก็บรักษา นาซัลลีซ ชิลเดรน อัลเลอจี บลอคเกอร์

– อย่าล้างขวดด้วยน้ำหรือของเหลวใดๆเพราะจะทำให้เกิดการอุดตันได้

– ไม่ควรใช้เมื่อพบห่วงพลาสติกฉีกขาด

– ปิดฝาขวดทุกครั้งหลังใช้เก็บในอุณหภูมิห้องหรืออุณหภูมิ 5-30 องศาเซลเซียส

– เมื่อเปิดใช้แล้ว ให้ใช้ภายใน 6เดือนห้ามแช่เย็นหรือแช่แข็งปริมาณสุทธิ 800 มก.

นาซัลลีซ ชิลเดรน อัลเลอจี บลอคเกอร์

โปรพิเศษ!! ซื้อนาซัลลีซสูตรใดก็ได้ ครบ 1,350 บาท รับฟรี Sterex Spray for Mask 1 ขวด

นาซัลลีซ ชิลเดรน อัลเลอจี บลอคเกอร์

ใช้สำหรับป้องกันการเกิดอาการภูมิแพ้หรือแพ้อากาศ ดังนั้นควรเริ่มใช้ นาซัลลีซ ชิลเดรน อัลเลอจี บลอคเกอร์ก่อนที่จะสัมผัสสารก่อภูมิแพ้เพื่อป้องกันไม่ให้สารก่อภูมิแพ้ในอากาศเข้าสู่เยื่อบุโพรงจมูก ไปกระตุ้นให้เกิดอาการแพ้ต่างๆ นาซัลลีซ ชิลเดรน อัลเลอจี บลอคเกอร์ได้รับการพิสูจน์จากงานวิจัยทางคลินิก พบว่ามีประสิทธิภาพดีในกลุ่มผู้ป่วยโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ชนิดมีความรุนแรงน้อยถึงปานกลาง

ราคา

฿390.00

คุณสมบัติ

โปรพิเศษ!! ซื้อนาซัลลีซสูตรใดก็ได้ ครบ 1,350 บาท รับฟรี Sterex Spray for Mask 1 ขวด

นาซัลลีซ ชิลเดรน อัลเลอจี บลอคเกอร์

ใช้สำหรับป้องกันการเกิดอาการภูมิแพ้หรือแพ้อากาศ ดังนั้นควรเริ่มใช้ นาซัลลีซ ชิลเดรน อัลเลอจี บลอคเกอร์ก่อนที่จะสัมผัสสารก่อภูมิแพ้เพื่อป้องกันไม่ให้สารก่อภูมิแพ้ในอากาศเข้าสู่เยื่อบุโพรงจมูก ไปกระตุ้นให้เกิดอาการแพ้ต่างๆ นาซัลลีซ ชิลเดรน อัลเลอจี บลอคเกอร์ได้รับการพิสูจน์จากงานวิจัยทางคลินิก พบว่ามีประสิทธิภาพดีในกลุ่มผู้ป่วยโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ชนิดมีความรุนแรงน้อยถึงปานกลาง

ในกรณีที่เกิดอาการแพ้ ก่อนใช้นาซัลลีซ ชิลเดรน อัลเลอจี บลอคเกอร์ให้รอประมาณ 30 นาที เพื่อให้อาการบรรเทาลง แล้วจึงพ่นลมหายใจออกทางจมูก ก่อนบีบพ่นนาซัลลีซ ชิลเดรน อัลเลอจี บลอคเกอร์เข้าไป

นาซัลลีซ ชิลเดรน อัลเลอจี บลอคเกอร์ใช้เพื่อป้องกันอาการแพ้ก่อนเริ่มมีอาการ จึงไม่เหมือนยาที่ช่วยบรรเทาอาการในกรณีที่ต้องใช้ยาพ่นทางจมูกอื่นร่วมด้วย ให้ใช้นาซัลลีซ ชิลเดรน อัลเลอจี บลอคเกอร์ ภายหลังจากการใช้ยาพ่นจมูกอื่น เพื่อไม่ไห้เจลที่ดักจับในโพรงจมูกถูกทำลาย

นาซัลลีซ ชิลเดรน อัลเลอจี บลอคเกอร์ สามารถใช้ในการรักษาร่วมกับยา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาโรคภูมิแพ้หรือการแพ้อากาศ

นาซัลลีซ ชิลเดรน อัลเลอจี บลอคเกอร์ เหมาะสำหรับใคร

• เหมาะสำหรับผู้ใหญ่ สตรีมีครรภ์ สตรีให้นมบุตร และเด็กอายุตั้งแต่ 18 เดือนขึ้นไป

• ไม่มีส่วนผสมของยา

• มีความปลอดภัยสูง

• ไม่มีฤทธิ์ทำให้ง่วงนอน

• เก็บให้พ้นมือเด็ก

วิธีใช้งาน

ขั้นตอนที่ 1 พ่นลมหายใจออก

ขั้นตอนที่ 2 เปิดฝา เขย่าขวด

ขั้นตอนที่ 3 บีบทดสอบการพ่น ขนาดที่เหมาะสมคือผงกระจายสูงประมาณ10-15 ซม. ถ้าบีบแล้วรู้สึกแข็งให้บีบด้วย 2 มือและเมื่อบีบจนเคยชินแล้วไม่จำเป็นต้องทดสอบอีก

ขั้นตอนที่ 4 บีบพ่นผงเข้าไปในรูจมูกข้างละ 1-2ครั้ง แล้วสูดหายใจเข้าปกติ ไม่จำเป็นต้องหายใจเข้าแรงๆ

ขั้นตอนที่ 5 บีบพ่นซ้ำหลังมีการสั่งน้ำมูก

วิธีเก็บรักษา นาซัลลีซ ชิลเดรน อัลเลอจี บลอคเกอร์

– อย่าล้างขวดด้วยน้ำหรือของเหลวใดๆเพราะจะทำให้เกิดการอุดตันได้

– ไม่ควรใช้เมื่อพบห่วงพลาสติกฉีกขาด

– ปิดฝาขวดทุกครั้งหลังใช้เก็บในอุณหภูมิห้องหรืออุณหภูมิ 5-30 องศาเซลเซียส

– เมื่อเปิดใช้แล้ว ให้ใช้ภายใน 6เดือนห้ามแช่เย็นหรือแช่แข็งปริมาณสุทธิ 800 มก.

สินค้าที่เกี่ยวข้อง