คุณสมบัติ

โปรพิเศษ!! ซื้อนาซัลลีซสูตรใดก็ได้ ครบ 1,350 บาท รับฟรี Sterex Spray for Mask 1 ขวด

เมื่อจะใช้นาซัลลีซ อัลเลอจี บลอคเกอร์

ใช้นาซัลลีซ อัลเลอจี บลอคเกอร์ ก่อนเริ่มมีอาการนาซัลลีซ อัลเลอจี บลอคเกอร์ ใช้สำหรับป้องกันการเกิดอาการภูมิแพ้หรือแพ้อากาศ ดังนั้นควรเริ่มใช้ นาซัลลีซ อัลเลอจี บลอคเกอร์ก่อนที่จะสัมผัสสารก่อภูมิแพ้เพื่อป้องกันไม่ให้สารก่อภูมิแพ้ในอากาศเข้าสู่เยื่อบุโพรงจมูก ไปกระตุ้นให้เกิดอาการแพ้ต่างๆ นาซัลลีซ อัลเลอจี บลอคเกอร์ได้รับการพิสูจน์จากงานวิจัยทางคลินิก พบว่ามีประสิทธิภาพดีในกลุ่มผู้ป่วยโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ชนิดมีความรุนแรงน้อยถึงปานกลางในกรณีที่เกิดอาการแพ้ก่อนใช้นาซัลลีซ อัลเลอจี บลอคเกอร์ ให้รอประมาณ 30 นาที เพื่อให้อาการบรรเทาลง แล้วจึงพ่นลมหายใจออกทางจมูก ก่อนบีบพ่นนาซัลลีซ อัลเลอจี บลอคเกอร์เข้าไป

นาซัลลีซ อัลเลอจี บลอคเกอร์ ใช้เพื่อป้องกันอาการแพ้ก่อนเริ่มมีอาการ จึงไม่เหมือนยาที่ช่วยบรรเทาอาการในกรณีที่ต้องใช้ยาพ่นทางจมูกอื่นร่วมด้วย ให้ใช้นาซัลลีซ อัลเลอจี บลอคเกอร์ ภายหลังจากการใช้ยาพ่นจมูกอื่น เพื่อไม่ไห้เจลที่ดักจับในโพรงจมูกถูกทำลายนาซัลลีซ อัลเลอจี บลอคเกอร์ สามารถใช้ในการรักษาร่วมกับยา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาโรคภูมิแพ้หรือการแพ้อากาศ

นาซัลลีซ อัลเลอจี บลอคเกอร์ เหมาะสำหรับใคร

• นาซัลลีซ อัลเลอจี บลอคเกอร์ เหมาะสำหรับผู้ใหญ่ สตรีมีครรภ์ สตรีให้นมบุตร และเด็กอายุตั้งแต่ 18 เดือนขึ้นไป

• นาซัลลีซ อัลเลอจี บลอคเกอร์ ไม่มีส่วนผสมของยา

• นาซัลลีซ อัลเลอจี บลอคเกอร์ มีความปลอดภัยสูง

• นาซัลลีซ อัลเลอจี บลอคเกอร์ ไม่มีฤทธิ์ทำให้ง่วงนอน

• เก็บให้พ้นมือเด็ก

วิธีใช้งาน

ขั้นตอนที่ 1 พ่นลมหายใจออก

ขั้นตอนที่ 2 เปิดฝา เขย่าขวด

ขั้นตอนที่ 3 บีบทดสอบการพ่น ขนาดที่เหมาะสมคือผงกระจายสูงประมาณ10-15 ซม. ถ้าบีบแล้วรู้สึกแข็งให้บีบด้วย 2 มือและเมื่อบีบจนเคยชินแล้วไม่จำเป็นต้องทดสอบอีก

ขั้นตอนที่ 4 บีบพ่นผงเข้าไปในรูจมูกข้างละ 1-2ครั้ง แล้วสูดหายใจเข้าปกติ ไม่จำเป็นต้องหายใจเข้าแรงๆ

ขั้นตอนที่ 5 บีบพ่นซ้ำหลังมีการสั่งน้ำมูก

วิธีเก็บรักษา นาซัลลีซ อัลเลอจี บลอคเกอร์

อย่าล้างขวดด้วยน้ำหรือของเหลวใดๆเพราะจะทำให้เกิดการอุดตันได้ไม่ควรใช้เมื่อพบห่วงพลาสติกฉีกขาดปิดฝาขวดทุกครั้งหลังใช้เก็บในอุณหภูมิห้องหรืออุณหภูมิ 5-30 องศาเซลเซียสเมื่อเปิดใช้แล้ว ให้ใช้ภายใน 6เดือนห้ามแช่เย็นหรือแช่แข็งปริมาณสุทธิ 800 มก.

นาซัลลีซ อัลเลอจี บลอคเกอร์

โปรพิเศษ!! ซื้อนาซัลลีซสูตรใดก็ได้ ครบ 1,350 บาท รับฟรี Sterex Spray for Mask 1 ขวด

เมื่อจะใช้นาซัลลีซ อัลเลอจี บลอคเกอร์

ใช้นาซัลลีซ อัลเลอจี บลอคเกอร์ ก่อนเริ่มมีอาการนาซัลลีซ อัลเลอจี บลอคเกอร์ ใช้สำหรับป้องกันการเกิดอาการภูมิแพ้หรือแพ้อากาศ ดังนั้นควรเริ่มใช้ นาซัลลีซ อัลเลอจี บลอคเกอร์ก่อนที่จะสัมผัสสารก่อภูมิแพ้เพื่อป้องกันไม่ให้สารก่อภูมิแพ้ในอากาศเข้าสู่เยื่อบุโพรงจมูก ไปกระตุ้นให้เกิดอาการแพ้ต่างๆ นาซัลลีซ อัลเลอจี บลอคเกอร์ได้รับการพิสูจน์จากงานวิจัยทางคลินิก พบว่ามีประสิทธิภาพดีในกลุ่มผู้ป่วยโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ชนิดมีความรุนแรงน้อยถึงปานกลางในกรณีที่เกิดอาการแพ้ก่อนใช้นาซัลลีซ อัลเลอจี บลอคเกอร์ ให้รอประมาณ 30 นาที เพื่อให้อาการบรรเทาลง แล้วจึงพ่นลมหายใจออกทางจมูก ก่อนบีบพ่นนาซัลลีซ อัลเลอจี บลอคเกอร์เข้าไป

ราคา

฿390.00

คุณสมบัติ

โปรพิเศษ!! ซื้อนาซัลลีซสูตรใดก็ได้ ครบ 1,350 บาท รับฟรี Sterex Spray for Mask 1 ขวด

เมื่อจะใช้นาซัลลีซ อัลเลอจี บลอคเกอร์

ใช้นาซัลลีซ อัลเลอจี บลอคเกอร์ ก่อนเริ่มมีอาการนาซัลลีซ อัลเลอจี บลอคเกอร์ ใช้สำหรับป้องกันการเกิดอาการภูมิแพ้หรือแพ้อากาศ ดังนั้นควรเริ่มใช้ นาซัลลีซ อัลเลอจี บลอคเกอร์ก่อนที่จะสัมผัสสารก่อภูมิแพ้เพื่อป้องกันไม่ให้สารก่อภูมิแพ้ในอากาศเข้าสู่เยื่อบุโพรงจมูก ไปกระตุ้นให้เกิดอาการแพ้ต่างๆ นาซัลลีซ อัลเลอจี บลอคเกอร์ได้รับการพิสูจน์จากงานวิจัยทางคลินิก พบว่ามีประสิทธิภาพดีในกลุ่มผู้ป่วยโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ชนิดมีความรุนแรงน้อยถึงปานกลางในกรณีที่เกิดอาการแพ้ก่อนใช้นาซัลลีซ อัลเลอจี บลอคเกอร์ ให้รอประมาณ 30 นาที เพื่อให้อาการบรรเทาลง แล้วจึงพ่นลมหายใจออกทางจมูก ก่อนบีบพ่นนาซัลลีซ อัลเลอจี บลอคเกอร์เข้าไป

นาซัลลีซ อัลเลอจี บลอคเกอร์ ใช้เพื่อป้องกันอาการแพ้ก่อนเริ่มมีอาการ จึงไม่เหมือนยาที่ช่วยบรรเทาอาการในกรณีที่ต้องใช้ยาพ่นทางจมูกอื่นร่วมด้วย ให้ใช้นาซัลลีซ อัลเลอจี บลอคเกอร์ ภายหลังจากการใช้ยาพ่นจมูกอื่น เพื่อไม่ไห้เจลที่ดักจับในโพรงจมูกถูกทำลายนาซัลลีซ อัลเลอจี บลอคเกอร์ สามารถใช้ในการรักษาร่วมกับยา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาโรคภูมิแพ้หรือการแพ้อากาศ

นาซัลลีซ อัลเลอจี บลอคเกอร์ เหมาะสำหรับใคร

• นาซัลลีซ อัลเลอจี บลอคเกอร์ เหมาะสำหรับผู้ใหญ่ สตรีมีครรภ์ สตรีให้นมบุตร และเด็กอายุตั้งแต่ 18 เดือนขึ้นไป

• นาซัลลีซ อัลเลอจี บลอคเกอร์ ไม่มีส่วนผสมของยา

• นาซัลลีซ อัลเลอจี บลอคเกอร์ มีความปลอดภัยสูง

• นาซัลลีซ อัลเลอจี บลอคเกอร์ ไม่มีฤทธิ์ทำให้ง่วงนอน

• เก็บให้พ้นมือเด็ก

วิธีใช้งาน

ขั้นตอนที่ 1 พ่นลมหายใจออก

ขั้นตอนที่ 2 เปิดฝา เขย่าขวด

ขั้นตอนที่ 3 บีบทดสอบการพ่น ขนาดที่เหมาะสมคือผงกระจายสูงประมาณ10-15 ซม. ถ้าบีบแล้วรู้สึกแข็งให้บีบด้วย 2 มือและเมื่อบีบจนเคยชินแล้วไม่จำเป็นต้องทดสอบอีก

ขั้นตอนที่ 4 บีบพ่นผงเข้าไปในรูจมูกข้างละ 1-2ครั้ง แล้วสูดหายใจเข้าปกติ ไม่จำเป็นต้องหายใจเข้าแรงๆ

ขั้นตอนที่ 5 บีบพ่นซ้ำหลังมีการสั่งน้ำมูก

วิธีเก็บรักษา นาซัลลีซ อัลเลอจี บลอคเกอร์

อย่าล้างขวดด้วยน้ำหรือของเหลวใดๆเพราะจะทำให้เกิดการอุดตันได้ไม่ควรใช้เมื่อพบห่วงพลาสติกฉีกขาดปิดฝาขวดทุกครั้งหลังใช้เก็บในอุณหภูมิห้องหรืออุณหภูมิ 5-30 องศาเซลเซียสเมื่อเปิดใช้แล้ว ให้ใช้ภายใน 6เดือนห้ามแช่เย็นหรือแช่แข็งปริมาณสุทธิ 800 มก.

สินค้าที่เกี่ยวข้อง