นาซัลลีซ ทราเวล

“เพิ่มการ์ดอีกชั้น
ดักจับและป้องกันไวรัส”

ออกฤทธิ์ภายใน 2 นาที
ผ่านการทดสอบทางคลินิก

เมื่อจะใช้นาซัลลีซ ทราเวล

ใช้นาซัลลีซ ทราเวล ก่อนเริ่มมีอาการ

นาซัลลีซ ทราเวลใช้สำหรับป้องกันไวรัสที่แพร่กระจายในอากาศ ดังนั้นควรใช้ นาซัลลีซ ทราเวลก่อนเข้าไปในบริเวณที่มีความเสี่ยงสูงที่จะมีการแพร่กระจายเชื้อไวรัส ในระหว่างการเดินทางควรใช้ นาซัลลีซ ทราเวล วันละ 2-3 ครั้ง

ในกรณีที่เกิดอาการไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่ก่อนใช้นาซัลลีซ ทราเวลสามารถใช้นาซัลลีซ เพื่อลดระยะเวลาในการเป็นไข้หวัดได้อีกด้วย

ในกรณีที่ต้องใช้ยาพ่นทางจมูกอื่นร่วมด้วย ให้ใช้นาซัลลีซ ทราเวล ภายหลังจากการใช้ยาพ่นจมูกอื่น เพื่อไม่ไห้เจลที่ดักจับในโพรงจมูกถูกทำลาย

นาซัลลีซ ทราเวล สามารถใช้ในการรักษาร่วมกับยา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่

นาซัลลีซ ทราเวล เหมาะสำหรับใคร

 • นาซัลลีซ ทราเวล เหมาะสำหรับผู้ใหญ่ สตรีมีครรภ์ สตรีให้นมบุตร และเด็กอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
 • เก็บให้พ้นมือเด็ก
 • นาซัลลีซ ทราเวล ไม่มีส่วนผสมของยา
 • นาซัลลีซ ทราเวล มีความปลอดภัยสูง

นาซัลลีซ ทราเวล ไม่มีฤทธิ์ทำให้ง่วงนอน

กลไกการออกฤทธิ์ของนาซัลลีซ ทราเวล

อากาศที่หมุนเวียนในห้องโดยสารสาธารณะ เช่น บนเครื่องบิน รถไฟ และรถโดยสารประจำทาง ทำให้มีการแพร่กระจายของเชื้อโรค และมีโอกาสติดเชื้อไวรัสหรือเชื้อโรคที่แพร่กระจายผ่านระบบทางเดินหายใจได้ง่าย

นาซัลลีซ ทราเวล สเปรย์พ่นจมูกชนิดผง ผงจะเปลี่ยนลักษณะเป็นเจลในโพรงจมูก เพื่อดักจับ ป้องกัน และทำให้เชื้อโรค ไวรัสมีฤทธิ์อ่อนลง

นาซัลลีซ ทราเวล ช่วยลดระยะเวลา และความรุนแรงของไข้หวัด และไข้หวัดใหญ่

มีการศึกษาวิจัยทางคลินิกในการใช้นาซัลลีซ ทราเวล 4  การศึกษา

วิธีการใช้นาซัลลีซ ทราเวล

ขั้นตอนที่ 1  พ่นลมหายใจออก 

ขั้นตอนที่ 2 เปิดฝา เขย่าขวด     

ขั้นตอนที่ 3 พ่นลมหายใจออก เปิดฝา เขย่าขวด  บีบทดสอบการพ่น ขนาดที่เหมาะสมคือผงกระจายสูง ประมาณ10-15 ซม. ถ้าบีบแล้วรู้สึกแข็งให้บีบด้วย 2มือ และเมื่อบีบ จนเคยชินแล้วไม่จำเป็นต้องทดสอบอีก

ขั้นตอนที่ 4 ขั้น บีบพ่นซ้ำหลังมีการสั่งน้ำมูก ข้างละ 1-2 ครั้ง แล้วสูดหายใจเข้าปกติ  ไม่จำเป็นต้องหายใจเข้าแรงๆ

ขั้นตอนที่ 5 บีบพ่นผงเข้าไปในรูจมูก

ในการใช้ครั้งแรก อาจรู้สึกแสบในรูจมูกเล็กน้อย หรือจาม อาการนี้จะเกิดชั่วคราวและหายไปเมื่อใช้นาซัลลีซ ทราเวลต่อเนื่องจนคุ้นเคย

อาจรู้สึกระคายเคืองได้ โดยเฉพาะเมื่อมีการอักเสบของเยื่อบุโพรงจมูก อย่างไรก็ตามอาการนี้จะหายไปอย่างรวดเร็ว

บางรายอาจรู้สึกแน่นจมูกได้เล็กน้อยซึ่งถือว่าเป็นอาการปกติเพราะเกิดจากเจลนาซัลลีซ ทราเวลที่เคลือบอยู่ 

หากรู้สึกไม่สบายโพรงจมูกหลังจากบีบพ่นนาซัลลีซ ทราเวล ให้ปรึกษาแพทย์

ในกรณีที่ต้องใช้ยาพ่นจมูกอื่นร่วมด้วย ให้บีบพ่นนาซัลลีซ ทราเวลภายหลังจากการใช้ยาพ่นจมูกอื่น เพื่อไม่ไห้เจลที่ดักจับในโพรงจมูกถูกทำลาย

หากใช้นาซัลลีซ ทราเวลแล้วอาการไข้หวัดไม่บรรเทาลง

 • ปรึกษาแพทย์ เพื่อใช้ยาในการรักษาร่วมกับนาซัลลีซ ทราเวล เพื่อบรรเทาไข้หวัด และไข้หวัดใหญ่
 • อ่านคำแนะนำและปฏิบัติตามขั้นตอนการใช้งาน 5 ขั้นตอนอย่างรอบคอบ

วิธีการใช้นาซัลลีซ ทราเวล

 • อย่าล้างขวดด้วยน้ำหรือของเหลวใดๆ เพราะจะทำให้เกิดการอุดตันได้
 • ไม่ควรใช้เมื่อพบห่วงพลาสติกฉีกขาด
 • ปิดฝาขวดทุกครั้งหลังใช้
 • เก็บในอุณหภูมิห้อง หรืออุณหภูมิ 5-30 องศาเซลเซียส
 • เมื่อเปิดใช้แล้ว ให้ใช้ภายใน 6 เดือน
 • ห้ามแช่เย็นหรือแช่แข็ง

ข้อควรระวัง และข้อห้าม

 • ไม่ควรใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 18 เดือน
 • ไม่ควรใช้ในผู้ที่ไวต่อเซลลูโลส มินต์ หรือ การ์ลิค
 • หลีกเลี่ยงการสัมผัสดวงตา
 • หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับบาดแผลเปิด 
 • หากผงเข้าตา ให้รีบล้างด้วยน้ำสะอาด
 • เพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนเชื้อโรค ไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์ร่วมกับบุคคลอื่น
 • มีรายงานการแพ้ผลิตภัณฑ์นี้น้อยมาก อาการข้างเคียงที่พบได้เช่น อาการคัดจมูก น้ำมูกไหล จาม เจ็บคอ อย่างไรก็ตาม หากมีอาการรุนแรง ให้หยุดใช้ทันที และหากยังคงมีอาการอยู่ ให้ปรึกษาแพทย์ ติดต่อผู้ผลิต และผู้แทนจำหน่าย