นาซัลลีซ พีเอ็ม ชีลด์

“ดักจับและป้องกัน ฝุ่น PM 2.5”

ออกฤทธิ์ภายใน 2 นาที
ผ่านการทดสอบทางคลินิก

เมื่อจะใช้นาซัลลีซ พีเอ็ม ชีลด์

นาซัลลีซ พีเอ็ม ชีลด์ (Nasaleze PM Shield) ใช้สำหรับป้องกัน ฝุ่นละออง(PM) และสารมลพิษในอากาศ

ควรใช้ นาซัลลีซ พีเอ็ม ชีลด์ ก่อนเข้าไปในบริเวณที่มีฝุ่นละออง หรือมลพิษในอากาศ เพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นละออง(PM) เข้าสู่เยื่อบุโพรงจมูก 

ฝุ่นละออง(Particulate matter,PM) ประกอบไปด้วยสารเคมีต่างๆ ที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตา ได้กลิ่น หรือ รับรู้รสได้ แต่ฝุ่นละอองขนาดเล็กมากโดยเฉพาะ ฝุ่นละอองที่เล็กกว่า 10 ไมครอน(PM10)เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้

จากหลายการศึกษาพบว่า ฝุ่นละออง(PM)  สามารถทำให้เกิดการอักเสบของจมูก อาการภูมิแพ้ และโรคหอบหืดได้

จมูก เป็นด่านแรกของระบบทางเดินหายใจ ดังนั้นจึงมีความสำคัญที่จะต้องปกป้องร่างกายจากสิ่งแปลกปลอม

ในกรณีที่ต้องใช้ยาพ่นทางจมูกอื่นร่วมด้วย ให้ใช้นาซัลลีซ พีเอ็ม ชีลด์ หลังยาพ่นจมูกอื่น เพื่อไม่ไห้เจลถูกทำลาย

นาซัลลีซ พีเอ็ม ชีลด์  “หน้ากากที่มองไม่เห็น”

นาซัลลีซ พีเอ็ม ชีลด์เหมาะสำหรับใคร

 • นาซัลลีซ พีเอ็ม ชีลด์ เ หมาะสำหรับผู้ใหญ่ สตรีมีครรภ์ สตรีให้นมบุตร และเด็กอายุตั้งแต่ 18 เดือนขึ้นไป
 • นาซัลลีซ พีเอ็ม ชีลด์ ไม่มีส่วนผสมของยา
 • นาซัลลีซ พีเอ็ม ชีลด์ มีความปลอดภัยสูง
 • นาซัลลีซ พีเอ็ม ชีลด์ ไม่มีฤทธิ์ทำให้ง่วงนอน
 • เก็บให้พ้นมือเด็ก

กลไกการออกฤทธิ์ของนาซัลลีซ พีเอ็ม ชีลด์

นาซัลลีซ พีเอ็ม ชีลด์ สเปรย์พ่นจมูกชนิดผง ผงจะเปลี่ยนลักษณะเป็นเจลในโพรงจมูก เพื่อดักจับ ป้องกัน ไม่ให้ฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM) สารมลพิษต่างๆในอากาศเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ

นาซัลลีซ พีเอ็ม ชีลด์ มีกลิ่นเลมอน ทำให้รู้สึกสะอาด สดชื่น 

 

จากการทดลอง*พบว่านาซัลลีซ พีเอ็ม ชีลด์  สามารถป้องกันการดูดซึมฝุ่นละออง PM2.5 ได้นานถึง 6 ชั่วโมง 

ฝุ่นละอองที่ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายส่งผลให้เกิดอาการจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ได้ ดังนั้นเพื่อสุขภาพที่ดีเราควรป้องกัน ไม่ให้ฝุ่นPM2.5 และสารมลพิษเข้าสู่ร่างกาย 

*การศึกษาถึงประสิทธิภาพของนาซัลลีซในการป้องกันฝุ่นPM2.5 ในห้องปฎิบัติการ

วิธีการใช้นาซัลลีซ พีเอ็ม ชีลด์

เพื่อป้องกันฝุ่นละอองและสารมลพิษ ให้บีบพ่นนาซัลลีซ พีเอ็ม ชีลด์  วันละ 2-3 ครั้ง นาซัลลีซ พีเอ็ม ชีลด์ จะออกฤทธิ์ยาวนาน 6 ชั่วโมง

ขั้นตอนที่ 1  พ่นลมหายใจออก 

ขั้นตอนที่ 2 เปิดฝา เขย่าขวด     

ขั้นตอนที่ 3 พ่นลมหายใจออก เปิดฝา เขย่าขวด  บีบทดสอบการพ่น ขนาดที่เหมาะสมคือผงกระจายสูง ประมาณ10-15 ซม. ถ้าบีบแล้วรู้สึกแข็งให้บีบด้วย 2มือ และเมื่อบีบ จนเคยชินแล้วไม่จำเป็นต้องทดสอบอีก

ขั้นตอนที่ 4 ขั้น บีบพ่นซ้ำหลังมีการสั่งน้ำมูก ข้างละ 1-2 ครั้ง แล้วสูดหายใจเข้าปกติ  ไม่จำเป็นต้องหายใจเข้าแรงๆ

ขั้นตอนที่ 5 บีบพ่นผงเข้าไปในรูจมูก

ในการใช้ครั้งแรก อาจรู้สึกแสบในรูจมูกเล็กน้อย หรือจาม อาการนี้จะเกิดชั่วคราวและหายไปเมื่อใช้นาซัลลีซ พีเอ็ม ชีลด์  ต่อเนื่องจนคุ้นเคย

อาจรู้สึกระคายเคืองได้ โดยเฉพาะเมื่อมีการอักเสบของเยื่อบุโพรงจมูก อย่างไรก็ตามอาการนี้จะหายไปอย่างรวดเร็ว

บางรายอาจรู้สึกแน่นจมูกได้เล็กน้อยซึ่งถือว่าเป็นอาการปกติเพราะเกิดจากเจลนาซัลลีซ พีเอ็ม ชีลด์ ที่เคลือบอยู่

หากรู้สึกไม่สบายโพรงจมูกหลังจากบีบพ่นนาซัลลีซ พีเอ็ม ชีลด์  ให้ปรึกษาแพทย์

ในกรณีที่ต้องใช้ยาพ่นจมูกอื่นร่วมด้วย ให้บีบพ่นนาซัลลีซ ทราเวลภายหลังจากการใช้ยาพ่นจมูกอื่น เพื่อไม่ไห้เจลที่ดักจับในโพรงจมูกถูกทำลาย

หากใช้นาซัลลีซ พีเอ็ม ชีลด์ แล้วอาการที่เป็นอยู่ไม่บรรเทาลง

 • ปรึกษาแพทย์
 • อ่านคำแนะนำและปฏิบัติตามขั้นตอนการใช้งาน 5 ขั้นตอนอย่างรอบคอบ

วิธีเก็บรักษา นาซัลลีซ พีเอ็ม ชีลด์

 • อย่าล้างขวดด้วยน้ำหรือของเหลวใดๆ เพราะจะทำให้เกิดการอุดตันได้
 • ไม่ควรใช้เมื่อพบห่วงพลาสติกฉีกขาด
 • ปิดฝาขวดทุกครั้งหลังใช้
 • เก็บในอุณหภูมิห้อง หรืออุณหภูมิ 5-30 องศาเซลเซียส
 • เมื่อเปิดใช้แล้ว ให้ใช้ภายใน 6 เดือน
 • ห้ามแช่เย็นหรือแช่แข็ง

ข้อควรระวัง และข้อห้าม

 • ไม่ควรใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 18 เดือน
 • ไม่ควรใช้ในผู้ที่ไวต่อเซลลูโลส หรือ เลมอน
 • หลีกเลี่ยงการสัมผัสดวงตา
 • หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับบาดแผลเปิด
 • หากผงเข้าตา ให้รีบล้างด้วยน้ำสะอาด
 • เพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนเชื้อโรค ไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์ร่วมกับบุคคลอื่น
 • มีรายงานการแพ้ผลิตภัณฑ์นี้น้อยมาก อาการข้างเคียงที่พบได้เช่น อาการคัดจมูก น้ำมูกไหล จาม เจ็บคอ อย่างไรก็ตาม หากมีอาการรุนแรง ให้หยุดใช้ทันที และหากยังคงมีอาการอยู่ ให้ปรึกษาแพทย์ ติดต่อผู้ผลิต และผู้แทนจำหน่าย