นาซัลลีซ อัลเลอจี บลอคเกอร์

“ลดอาการภูมิแพ้”

ออกฤทธิ์ภายใน 2 นาที
ผ่านการทดสอบทางคลินิก

เมื่อจะใช้นาซัลลีซ อัลเลอจี บลอคเกอร์

ใช้นาซัลลีซ อัลเลอจี บลอคเกอร์ ก่อนเริ่มมีอาการ

นาซัลลีซ อัลเลอจี บลอคเกอร์ ใช้สำหรับป้องกันการเกิดอาการภูมิแพ้หรือแพ้อากาศ ดังนั้นควรเริ่มใช้ นาซัลลีซ อัลเลอจี บลอคเกอร์ก่อนที่จะสัมผัสสารก่อภูมิแพ้เพื่อป้องกันไม่ให้สารก่อภูมิแพ้ในอากาศเข้าสู่เยื่อบุโพรงจมูก ไปกระตุ้นให้เกิดอาการแพ้ต่างๆ นาซัลลีซ อัลเลอจี บลอคเกอร์ได้รับการพิสูจน์จากงานวิจัยทางคลินิก พบว่ามีประสิทธิภาพดีในกลุ่มผู้ป่วยโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ชนิดมีความรุนแรงน้อยถึงปานกลาง

ในกรณีที่เกิดอาการแพ้ก่อนใช้นาซัลลีซ อัลเลอจี บลอคเกอร์ ให้รอประมาณ 30 นาที เพื่อให้อาการบรรเทาลง แล้วจึงพ่นลมหายใจออกทางจมูก ก่อนบีบพ่นนาซัลลีซ อัลเลอจี บลอคเกอร์เข้าไป

นาซัลลีซ อัลเลอจี บลอคเกอร์ ใช้เพื่อป้องกันอาการแพ้ก่อนเริ่มมีอาการ จึงไม่เหมือนยาที่ช่วยบรรเทาอาการ

ในกรณีที่ต้องใช้ยาพ่นทางจมูกอื่นร่วมด้วย ให้ใช้นาซัลลีซ อัลเลอจี บลอคเกอร์ ภายหลังจากการใช้ยาพ่นจมูกอื่น เพื่อไม่ไห้เจลที่ดักจับในโพรงจมูกถูกทำลาย

นาซัลลีซ อัลเลอจี บลอคเกอร์ สามารถใช้ในการรักษาร่วมกับยา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาโรคภูมิแพ้หรือการแพ้อากาศ

นาซัลลีซ อัลเลอจี บลอคเกอร์ เหมาะสำหรับใคร

 • นาซัลลีซ อัลเลอจี บลอคเกอร์ เหมาะสำหรับผู้ใหญ่ สตรีมีครรภ์ สตรีให้นมบุตร และเด็กอายุตั้งแต่ 18 เดือนขึ้นไป
 • นาซัลลีซ อัลเลอจี บลอคเกอร์ ไม่มีส่วนผสมของยา
 • นาซัลลีซ อัลเลอจี บลอคเกอร์ มีความปลอดภัยสูง
 • นาซัลลีซ อัลเลอจี บลอคเกอร์ ไม่มีฤทธิ์ทำให้ง่วงนอน
 • เก็บให้พ้นมือเด็ก
 • เหมาะสำหรับกลุ่มมังสวิรัติ

กลไกการออกฤทธิ์ของนาซัลลีซ อัลเลอจี บลอคเกอร์

นาซัลลีซ อัลเลอจี บลอคเกอร์ สเปรย์พ่นจมูกชนิดผง ผงจะเปลี่ยนลักษณะเป็นเจลในโพรงจมูก เพื่อดักจับ และป้องกันไม่ให้สารก่อภูมิแพ้ในอากาศเข้าสู่เยื่อบุโพรงจมูก

นาซัลลีซ อัลเลอจี บลอคเกอร์ ป้องกันไม่ให้สารก่อภูมิแพ้ในอากาศเข้าสู่เยื่อบุโพรงจมูก ซึ่งเป็นสาเหตุของอาการภูมิแพ้หรือแพ้อากาศ

ซึ่งกลไกดังกล่าวจะช่วยลดการแตกตัวของแกรนูลในแมสเซลล์ การหลั่งอิมมูโนโกลบูลินอีและฮีสตามีนก็จะไม่เกิดตามมา ทำให้สามารถป้องกันการเกิดอาการภูมิแพ้หรือแพ้อากาศได้

มีการศึกษาวิจัยทางคลินิกในการใช้นาซัลลีซ อัลเลอจี บลอคเกอร์ มากกว่า 35 การศึกษา ในผู้ป่วย มากกว่า 1,000 คน และได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทางการแพทย์ชั้นนำหลายฉบับ รวมถึงได้รับรางวัลต่างๆ นอกจากนี้ยังได้รับการแนะนำจากบุคลากรทางการแพทย์ และเป็นส่วนหนึ่งในแนวทางการรักษาโรคภูมิแพ้

ส่วนประกอบ

 • เอชพีเอ็มซี 5%
 • ผงเปปเปอร์มินต์ 5%

วิธีการใช้นาซัลลีซ อัลเลอจี บลอคเกอร์

เพื่อป้องกันโรคภูมิแพ้หรือการแพ้อากาศ ให้บีบพ่นนาซัลลีซ อัลเลอจี บลอคเกอร์ วันละ 2-3 ครั้ง เพื่อให้ประสิทธิภาพการป้องกันสารก่อภูมิแพ้ในอากาศเข้าสู่เยื่อบุโพรงจมูกคงอยู่ตลอด

จากการศึกษาวิจัยพบว่า นาซัลลีซ อัลเลอจี บลอคเกอร์ สามารถป้องกันไม่ให้สารก่อภูมิแพ้ในอากาศเข้าสู่เยื่อบุโพรงจมูกได้นานถึง 6 ชั่วโมง ต่อการบีบพ่น 1 ครั้ง* (Diethart/Emberlin Invitro study)

ความถี่ในการใช้ นาซัลลีซ อัลเลอจี บลอคเกอร์ ขึ้นอยู่กับปริมาณสารก่อภูมิแพ้ในอากาศและความรุนแรงของโรค

ข้อควรทราบ บีบพ่นนาซัลลีซ อัลเลอจี บลอคเกอร์ ก่อนเริ่มมีอาการ

ขั้นตอนที่ 1  พ่นลมหายใจออก 

ขั้นตอนที่ 2 เปิดฝา เขย่าขวด     

ขั้นตอนที่ 3 พ่นลมหายใจออก เปิดฝา เขย่าขวด  บีบทดสอบการพ่น ขนาดที่เหมาะสมคือผงกระจายสูง ประมาณ10-15 ซม. ถ้าบีบแล้วรู้สึกแข็งให้บีบด้วย 2มือ และเมื่อบีบ จนเคยชินแล้วไม่จำเป็นต้องทดสอบอีก

ขั้นตอนที่ 4 ขั้น บีบพ่นซ้ำหลังมีการสั่งน้ำมูก ข้างละ 1-2 ครั้ง แล้วสูดหายใจเข้าปกติ  ไม่จำเป็นต้องหายใจเข้าแรงๆ

ขั้นตอนที่ 5 บีบพ่นผงเข้าไปในรูจมูก

หากใช้นาซัลลีซ อัลเลอจี บลอคเกอร์แล้วอาการภูมิแพ้ไม่บรรเทาลง

 • ปรึกษาแพทย์ เพื่อใช้ยาในการรักษาร่วมกับนาซัลลีซ อัลเลอจี บลอคเกอร์
 • ในกรณีที่เกิดอาการภูมิแพ้ก่อนการใช้นาซัลลีซ อัลเลอจี บลอคเกอร์ ให้รอประมาณ 30 นาที เพื่อให้อาการบรรเทาลงแล้วบีบพ่นอีกครั้ง
 • อ่านคำแนะนำและปฏิบัติตามขั้นตอนการใช้งาน 5 ขั้นตอนอย่างรอบคอบ

วิธีเก็บรักษา นาซัลลีซ อัลเลอจี บลอคเกอร์

 • อย่าล้างขวดด้วยน้ำหรือของเหลวใดๆ เพราะจะทำให้เกิดการอุดตันได้
 • ไม่ควรใช้เมื่อพบห่วงพลาสติกฉีกขาด
 • ปิดฝาขวดทุกครั้งหลังใช้
 • เก็บในอุณหภูมิห้อง หรืออุณหภูมิ 5-30 องศาเซลเซียส
 • เมื่อเปิดใช้แล้ว ให้ใช้ภายใน 6 เดือน
 • ห้ามแช่เย็นหรือแช่แข็ง

ข้อควรระวัง และข้อห้าม

 • ไม่ควรใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 18 เดือน
 • ไม่ควรใช้ในผู้ที่ไวต่อเซลลูโลสและ/หรือ มินต์
 • หลีกเลี่ยงการสัมผัสดวงตา
 • หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับบาดแผลเปิด
 • หากผงเข้าตา ให้รีบล้างด้วยน้ำสะอาด
 • เพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนเชื้อโรค ไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์ร่วมกับบุคคลอื่น
 • ในการใช้ครั้งแรก อาจรู้สึกแสบในรูจมูกเล็กน้อย หรือจาม อาการนี้จะเกิดชั่วคราวและหายไปเมื่อใช้นาซัลลีซ อัลเลอจี บลอคเกอร์ต่อเนื่องจนคุ้นเคย
 • อาจรู้สึกระคายเคืองได้ โดยเฉพาะเมื่อมีการอักเสบของเยื่อบุโพรงจมูก อย่างไรก็ตามอาการนี้จะหายไปอย่างรวดเร็ว
 • บางรายอาจรู้สึกแน่นจมูกได้เล็กน้อยซึ่งถือว่าเป็นอาการปกติเพราะเกิดจากเจลนาซัลลีซ อัลเลอจี บลอคเกอร์ที่เคลือบอยู่ แต่หากรู้สึกแน่นจมูกมาก อาจเป็นเพราะบีบพ่นผงมากเกินไป
 • หากรู้สึกไม่สบายโพรงจมูกหลังจากบีบพ่นนาซัลลีซ อัลเลอจี บลอคเกอร์ ให้ปรึกษาแพทย์
 • ในกรณีที่ต้องใช้ยาพ่นจมูกอื่นร่วมด้วย ให้บีบพ่นนาซัลลีซ อัลเลอจี บลอคเกอร์ ภายหลังจากการใช้ยาพ่นจมูกอื่น เพื่อไม่ไห้เจลที่ดักจับในโพรงจมูกถูกทำลาย
 • มีรายงานการแพ้ผลิตภัณฑ์นี้น้อยมาก อาการข้างเคียงที่พบได้เช่น อาการคัดจมูก น้ำมูกไหล จาม เจ็บคอ อย่างไรก็ตาม หากมีอาการรุนแรง ให้หยุดใช้ทันที และหากยังคงมีอาการอยู่ ให้ปรึกษาแพทย์
 • ไม่ควรใช้ต่อเนื่องนานเกิน 30 วัน