สเปรย์พ่นจมูกชนิดผง

ลดอาการภูมิแพ้ และอาจช่วยลดโอกาสติดเชื้อในโพรงจมูก

นาซัลลีซ ทราเวล

“เพิ่มการ์ดอีกชั้น
ดักจับและป้องกันไวรัส”

ออกฤทธิ์ภายใน 2 นาที
ผ่านการทดสอบทางคลินิก

นาซัลลีซ อัลเลอจี บลอคเกอร์

“ลดอาการภูมิแพ้”

ออกฤทธิ์ภายใน 2 นาที
ผ่านการทดสอบทางคลินิก

นาซัลลีซ พีเอ็ม ชีลด์

“ดักจับและป้องกัน ฝุ่น PM 2.5”

ออกฤทธิ์ภายใน 2 นาที
ผ่านการทดสอบทางคลินิก