ไม่ต้องเจาะตับ
ไม่เจ็บ ทราบผลทันที

เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด ในการตรวจหาภาวะพังผืดในเนื้อตับ และตรวจวัดปริมาณไขมันสะสมในตับ โดยไม่เกิดความเจ็บปวดใดๆ กับร่างกาย และลดอัตราความเสี่ยงการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการเจาะตับ (Liver biopsy)