อีกทางเลือกการรักษา
ก้อนไทรอยด์

เครื่องมือช่วยผ่าตัดพังผืดข้อมือสำหรับแผลขนาดเล็ก

อีกหนึ่งทางเลือกในการรักษาก้อน Nodule “Thyroid ก้อนยุบ หายไว ไร้แผล”

ECHOPULSE® อีกหนึ่งทางเลือกในการตรวจและรักษาไทรอยด์ (Benign Thyroid nodules) 

ด้วยระบบการทำงานด้วยเทคนิค Echotherapy (การอัลตราซาวด์เพื่อหาตำแหน่งและตรวจรักษาโดยใช้คลื่นอัลตราซาวด์ความเข้มข้นสูง ด้วยหลักการใช้ความร้อนสลับกับความเย็น) ในการส่งผ่านความร้อนไปยังตำแหน่งที่ต้องการรักษาอย่างเฉพาะเจาะจง (Targeted tissue) โดยไม่ต้องผ่าตัด (Non invasive surgery) 

Echotherapy technology คืออะไร? 

                 เทคนิคการรักษารูปแบบใหม่ในการลดขนาดก้อนNodule โดยใช้คลื่นอัลตราซาวด์ความเข้มข้นสูง (HIFU) พร้อมด้วยการมองเห็นทุกขั้นตอนการรักษาผ่านหน้าจอ monitor แบบ real time ทำให้แพทย์สามารถติดตามผลการรักษาได้อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้แพทย์ยังสามารถวางแผนและออกแบบการตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นของการรักษา ตลอดจนควบคุมการรักษาได้อย่างแม่นยำ จนถึงขั้นตอนสุดท้ายของการรักษาด้วยระบบการทำงานแบบอัตโนมัติ (Working automatically by robotic technology) 

ก้อน Nodule จะถูกลดขนาดให้เล็กลงด้วยระบบการรักษาแบบ Sequential treatment (Pause & Pulse)  โดยการใช้ความร้อนจากคลื่นอัลตราซาวด์สลับกับการใช้ความเย็นจากระบบ Cooling system เพื่อป้องกันผลข้างเคียงต่อผิวหนังหรืออวัยวะข้างเคียงส่วนอื่นๆ ที่เกิดจากความร้อนที่ใช้ในการรักษา

ประโยชน์สูงสุดที่จะได้รับจากการรักษาด้วย Echopulse®

    • การรักษาโดยไม่ต้องผ่าตัด หมดกังวลเรื่องการเกิดแผล 
    • รักษาและกลับบ้านได้ในวันเดียว ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล 
    • ป้องกันการเกิดผลข้างเคียงต่อผิวหนังและอวัยวะข้างเคียง
    • ฟื้นตัวได้เร็ว  
    • คุณภาพชีวิตดีขึ้น กลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ