Nasaleze Travel

3 ขั้นตอน…สอนลูกพ่นนาซัลลีซ พิชิตไวรัสเปิดเทอม

ถึงเวลาที่คุณหนูๆ รอคอย! เด็กๆ จะได้ไปโรงเรียนกันแล้วในเดือนนี้จากที่เรียนออนไลน์มายาวนาน แต่กลับเป็นเวลาที่พ่อแม่ทุกคนหวาดหวั่น เพราะกลัวลูกรักจะติดเชื้อป่วยไข้จากโรคระบาดร้าย เราจึงมาแนะนำวิธีสอนคุณหนูๆ เพิ่มการ์ดให้จมูกหยุดไวรัส ด้วยการใช้สเปรย์พ่นจมูกอย่างถูกต้องกันค่ะ

เรียนออนไซต์ ใช้มาตรการ 6-6-7

กลางเดือนพฤษภาคมนี้  เด็กๆ จะต้องไปโรงเรียนเพื่อเรียนหนังสือกันแบบออนไซต์เต็มตัว จากที่เรียนออนไลน์บ้าง หรือสลับกันแบบไปๆ มาๆ ซึ่งแม้ว่าโรคโควิด19 ยังระบาดอย่างต่อเนื่อง แต่ทางกระทรวงศึกษาธิการก็ได้จัดการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในเดือนพฤษภาคมนี้ โดยรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการได้ออกมาชี้แจงถึงแนวทางการเรียนการสอนต่างๆ โดยเน้นการเรียนในห้องเรียนให้มากที่สุด แต่อาจจะต้องแบ่งการเรียนของเด็กออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

“กลุ่มที่มาโรงเรียนได้” โดยสถานศึกษาจะต้องมีการจัดรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทางมาตรการสาธารณสุขที่มีการกำหนดไว้ก่อนหน้านี้ เช่น การเว้นระยะห่างในการทำกิจกรรมต่างๆ

               ส่วน “กลุ่มที่ไม่สามารถมาเรียนที่โรงเรียนได้” ทางโรงเรียนต้องจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับผู้เรียนแต่ละคนให้ เช่น การเรียนการสอนแบบออนไลน์ ส่วนนักเรียนที่ไม่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์ ครูจะมีแบบฝึกหัด ใบงาน เพื่อให้ไปเรียนรู้ที่บ้าน  แต่อย่างไรก็ตามนโยบายสำคัญคือจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Site ให้มากที่สุด โดยไม่นำเรื่องการฉีดวัคซีนมาเป็นเงื่อนไขในการมาเรียนของนักเรียน

ในขณะเดียวกันก็ได้เร่งรณรงค์แนะนำให้ผู้ปกครองพานักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล จนถึงนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ให้มากที่สุด และสถานศึกษาต้องปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัย 6-6-7 เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ความมั่นใจว่าสถานศึกษาเป็นสถานที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน

รู้จักมาตรการ 6-6-7 มาตรการ 6-6-7 เป็นมาตรการความปลอดภัยที่สถานศึกษาต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด นั่นคือ  * 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) ได้แก่ เว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก ล้างมือ คัดกรองวัดไข้ ลดการแออัด และทำความ

สะอาด

*6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) ได้แก่ ดูแลตนเอง ใช้ช้อนกลาง กินอาหารปรุงสุกใหม่ ลงทะเบียนเข้าออกโรงเรียน สำรวจตรวจสอบ และกักกันตัวเอง

* 7 มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษา ได้แก่ การประเมิน TSC+ รายงานผลผ่าน MOE COVID อย่างต่อเนื่อง การทำ Small Bubble สำหรับกิจกรรมแบบกลุ่มย่อย การจัดอาหารตามหลักสุขาภิบาลอาหารและหลักโภชนาการ การอนามัยสิ่งแวดล้อม ทั้งอากาศ ความสะอาด น้ำ ขยะ การทำ School Isolation โดยมีแผนเผชิญเหตุและซักซ้อม การทำ Seal Route ดูแลการเดินทางจากบ้านไปกลับโรงเรียน

นอกจากนี้หากนักเรียนหรือบุคลากรพบว่าตัวเองเป็นผู้ป่วยติดเชื้อและกลุ่มเสี่ยง ทุกสถานศึกษายังคงต้องมีแผนเผชิญเหตุ รวมถึงการจัดให้มี School Pass สำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา คือ ให้มีการบันทึกประวัติการเดินทางในแต่ละวัน พร้อมกับการเร่งสำรวจข้อมูลและดำเนินการให้ครู บุคลากร และนักเรียนทุกคนตั้งแต่อายุ 5 ปีขึ้นไป ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิดอย่างครบถ้วนและทั่วถึง

                  

ใช้ตัวช่วยสร้างเกราะในจมูกให้ลูก หยุดไวรัสเปิดเทอม

ด้วยความที่ยังมีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด19 กันอยู่เป็นจำนวนมากในทุกวัน แต่เด็กๆ ก็ยังจำเป็นต้องไปโรงเรียน  ทำให้คุณหนูๆ มีความเสี่ยงในการติดเชื้อได้ง่าย เนื่องจากยังไม่สามารถดูแลตัวเองได้ดี  คุณพ่อคุณแม่จึงควรสอนลูกให้รู้จักระมัดระวังป้องกันตัวเอง รู้จักใช้ตัวช่วยป้องกันไวรัสในอากาศด้วย สเปรย์พ่นจมูก นาซัลลีซ ทราเวล (Nasaleze Travel) สร้างเกราะป้องกันไม่ให้ไวรัสร้ายเข้าสู่จมูกของลูกได้  ด้วย 3 ขั้นตอนง่ายๆ ที่ลูกทำได้เอง และยังพกพาไปโรงเรียนเพื่อป้องกันไวรัสได้ตลอดเวลา

               นาซัลลีซ ทราเวล (Nasaleze Travel) สเปรย์พ่นจมูก หยุดไวรัสให้ลูกตั้งแต่ต้นทาง

               สเปรย์พ่นจมูกชนิดผง นาซัลลีซ ทราเวล (Nasaleze Travel) คือนวัตกรรมใหม่ที่ช่วยดูแลสุขภาพลูกน้อยและทุกคนในครอบครัวในสถานการณ์ที่มีการติดเชื้อไวรัสระบาด ด้วยคุณสมบัติพิเศษต่างๆ ได้แก่

  • เป็นสเปรย์ที่ผลิตจากสารสกัดธรรมชาติ 100%  มีส่วนผสมของผงเซลลูโลส(HPMC) 93% จากเปลือกสนอังกฤษ  ผงกระเทียมป่ายุโรป 5% และผงเปปเปอร์มิ้นต์ 2%
  • ทำงานโดยเปลี่ยนผงสเปรย์เป็นเจลใสในจมูก ช่วยดักจับและป้องกันไวรัสที่แพร่กระจายในอากาศ ไม่ให้เข้าสู่เยื่อบุจมูกของลูกได้  
  • มีประสิทธิภาพป้องกันไวรัสได้จริง ผ่านการทดสอบทางคลินิกยืนยันว่าทำให้ไวรัส มีฤทธิ์อ่อนลง ช่วยลดระยะเวลาในการรักษา และลดอาการรุนแรงของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ เช่น ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ได้
  • ออกฤทธิ์เร็วภายใน 2 นาที พ่นเพียง 1 ครั้ง ป้องกันได้ยาวนานถึง 6 ชั่วโมง พ่นเพียงวันละ 2-3 ครั้ง หรือทุก 6-8 ชั่วโมง จะช่วยป้องกันไวรัสได้ตลอดวัน
  • ใช้ได้อย่างปลอดภัย ไม่มีส่วนผสมของยา ไม่มีผลข้างเคียง ใช้ในเด็กวัย 3 ปีขึ้นไป คุณแม่ตั้งครรภ์ คุณแม่ให้นมบุตร และผู้สูงอายุได้
  • ผ่านการรับรอง ได้รับใบอนุญาตจาก อย. เลขที่ ฆพ.1059/2564 มีใบอนุญาตนำเข้าเครื่องมือแพทย์ เลขที่ GBR6304847 นิยมใช้แล้วกว่า 50 ประเทศทั่วโลก
  •  1 ขวดใช้ได้ประมาณ 200 ครั้ง ขนาดเล็ก พกพาและใช้ง่าย ลูกสามารถนำไปใช้เองได้ที่โรงเรียน                    
  • ควรให้ลูกใช้สเปรย์พ่นจมูกก่อนออกจากบ้าน เมื่อต้องเดินทาง ใช้รถสาธารณะ ต้องอยู่ท่ามกลางผู้คนพลุกพล่านหรือสถานที่ปิด เช่นในห้องเรียน สถานที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อจากไวรัสที่แพร่กระจายในอากาศ

 3 ขั้นตอน เปิดฝา-เขย่า –บีบพ่น เพื่อลูกห่างไกลจากไวรัส

               แนะนำวิธีการสอนให้ลูกใช้สเปรย์พ่นจมูกนาซัลลีซ ทราเวล เพื่อให้ลูกรักมีการ์ดที่จมูก ที่ช่วยหยุดไวรัสไว้ได้ที่โรงเรียน และให้คุณพ่อคุณแม่อุ่นใจว่าลูกจะมีตัวช่วยป้องกันไวรัสร้ายได้ในยามที่ไกลสายตา

ขั้นตอนที่ 1 – เปิดฝา

ขั้นตอนที่ 2 – เขย่าขวด

ขั้นตอนที่ 3 – บีบพ่นผงสเปรย์เข้าไปในรูจมูกข้างละ 1-2 ครั้ง แล้วสูดหายใจเข้าปกติ ไม่จำเป็นต้องหายใจเข้าแรงๆ

               จากนั้นควรเช็ดทำความสะอาดก่อนเก็บขวด และควรมีการบีบพ่นซ้ำหลังมีการสั่งน้ำมูก นอกจากนี้หากลูกบีบขวดแล้วรู้สึกแข็งให้ฝึกบีบด้วย 2 มือก่อน เมื่อบีบจนคุ้นเคยจะสามารถบีบได้ด้วยมือเดียว

          


#ติดเชื้อทางเดินหายใจ #หวัด #ไข้หวัดใหญ่

#หวัดป้องกันได้ #เชื้อโรคลอยในอากาศ

#นาซัลลีซ #สเปรย์พ่นจมูก #ไม่ใช่ยา #ดักจับเชื้อโรค

#นาซัลลีซทราเวล #ExtraProtection #Germblocker #Invisible_mask #ป้องกันดีกว่ารักษา

 

ปรึกษาหรือสอบถามรายละเอียดสินค้า

Line : @nasaleze (มี@ ด้านหน้าด้วยนะคะ) หรือ คลิก https://lin.ee/Iy3ufdh

☎โทร : 02-287-4956

 

ตะกร้า
เริ่มพิมพ์เพื่อดูสินค้าที่คุณกำลังมองหา