Nasaleze Allergy Blocker

โลกร้อน นอนแอร์ กระตุ้นภูมิแพ้กำเริบ

เชื่อไหมว่า!…สถานการณ์โลกร้อนอากาศเปลี่ยนแปลง ส่งผลต่อคนที่เป็นจมูกอักเสบภูมิแพ้หรือแพ้อากาศ กระตุ้นให้มีอาการกำเริบได้ง่าย  แบบนี้ยิ่งทำให้คนเป็นภูมิแพ้ต้องรีบหาวิธีป้องกัน หลีกเลี่ยงอากาศและสิ่งที่กระตุ้นให้แพ้กันเร็วไว เราจะได้ไม่ต้องเบื่อกับอาการจาม คัดแน่นจมูก น้ำมูกไหลตลอดเวลา

                สภาพอากาศรอบตัวที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งสภาพอากาศแปรปรวนของโลกนั้น ล้วนมีผลสำคัญต่อสุขภาพของเราทุกคน แม้แต่เรื่องโลกร้อนที่หลายคนคิดว่าไกลตัวไม่ส่งผลกับตัวเอง แต่อาจไม่รู้ว่าการที่โลกร้อนขึ้น อากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อยอากาศร้อนบ้างอากาศเย็นบ้าง การใช้แอร์ในชีวิตประจำวันทั้งตอนทำงานและตอนนอน ทุกอย่างนั้นบั่นทอนสุขภาพร่างกาย ยิ่งคนที่เป็นจมูกอักเสบภูมิแพ้หรือแพ้อากาศยิ่งแสดงอาการหนักมากยิ่งขึ้น

ภูมิแพ้แย่ได้ เมื่ออากาศเปลี่ยนไป

โลกร้อน อากาศเปลี่ยนไป ทำภูมิแพ้แย่ลง…เรื่องนี้ไม่ได้กล่าวเกินจริงแต่อย่างใด เพราะข้อมูลเหล่านี้ได้รับการศึกษามาแล้ว โดยมีข้อมูลที่เผยแพร่จากรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปารยะ อาศนะเสน ภาควิชาโสต  นาสิก  ลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้อธิบายข้อมูลเรื่องสาเหตุของภูมิแพ้ และการที่คนป่วยภูมิแพ้มีจมูกที่ไวต่อการกระตุ้น โดยเฉพาะเรื่องของอากาศเย็น โลกร้อน การใช้แอร์ ซึ่งทำให้จมูกไวต่อการกระตุ้น และทำให้เกิดอาการจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ได้ง่ายกว่าเดิม

               ซึ่งปกติแล้วโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้  จะเป็นโรคที่มีความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายชนิดที่มีอาการแสดงทางจมูกอยู่แล้ว มักจะเกิดหลังจากได้รับสารก่อภูมิแพ้เข้าไปทำปฏิกิริยากับเยื่อบุจมูก เกิดการอักเสบของเยื่อบุจมูก ทำให้เกิดอาการคัน  น้ำมูกไหล  จาม และคัดจมูก มีอาการตั้งแต่น้อยจนถึงเป็นมาก ทำให้คุณภาพชีวิตทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และการเข้าสังคมแย่ลง เมื่อเทียบกับคนปกติทั่วไป แต่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของอากาศ และภัยธรรมชาติ เพิ่มมากขึ้น ซึ่งเชื่อว่าเกิดจากอุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้น (Global Warming หรือ Green House Effect) จากการเพิ่มขึ้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) อย่างต่อเนื่อง และการเปลี่ยนแปลงของอากาศเหล่านี้จะมีผลต่อผู้ที่เป็นโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ได้หลายแบบ นั่นคือ

 1. เกิดการกระตุ้นเยื่อบุจมูกโดยตรง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของอากาศเกิดขึ้น และสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมต่างๆ บริเวณนั้นๆ เช่น อยู่ในตัวเมือง หรืออยู่ในชนบทที่ห่างออกไป อยู่ในสถานที่มีโรงงานอุตสาหกรรมหรือสิ่งก่อสร้าง มีการสัญจรของยานพาหนะและอื่นๆ รวมถึงสภาพอากาศต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น อุณหภูมิเปลี่ยนมาก มีพายุ ฝนตก เหล่านี้จะทำให้เยื่อบุจมูกของผู้ป่วยโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ มีความไวต่อการกระตุ้นมากผิดปกติ จากทั้งสารก่อภูมิแพ้และสารที่ไม่ใช่สารก่อภูมิแพ้  เพราะการเปลี่ยนแปลงของอากาศดังกล่าวสามารถกระตุ้นให้ผู้ที่เป็นโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้มีอาการมากขึ้นได้

อยู่ห้องแอร์ สัมผัสอากาศเย็นตลอดเวลา ก็ทำให้แพ้ง่าย  อีกหนึ่งข้อสำคัญที่มองข้ามไม่ได้คือ ด้วยสภาพอากาศ อุณหภูมิของโลกร้อนขึ้นในปัจจุบัน ทำให้คนเราใช้เครื่องปรับอากาศกันมากขึ้น (ทำให้เยื่อบุจมูกสัมผัสกับอากาศเย็นอยู่ตลอดเวลา) ทั้งเวลาอยู่บ้านและที่ทำงาน  นอกจากนั้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของอากาศอย่างรวดเร็วเช่น จากเย็นเป็นร้อน การเกิดพายุ ฝนตก ลมพัดแรง การเปลี่ยนแปลงความดันบรรยากาศ ยิ่งทำให้เราอยู่ภายในบ้านหรือที่พักอาศัย ซึ่งใช้เครื่องปรับอากาศนานขึ้น 

จนทำให้มีการอักเสบเรื้อรังของเยื่อบุจมูกเพิ่มมากขึ้น  เนื่องจากเมื่อเยื่อบุจมูกสัมผัสกับอากาศที่เย็น จะมีการสูญเสียน้ำและความร้อนจากเยื่อบุจมูก  การสูญเสียน้ำทำให้เกิดภาวะข้นหนืดของน้ำที่ปกคลุมอยู่บนเยื่อบุจมูก  การสูญเสียความร้อนจะทำให้อุณหภูมิของเยื่อบุจมูกลดลง ซึ่งทั้ง 2 ภาวะดังกล่าวสามารถกระตุ้นเส้นประสาทรับสัมผัสในเยื่อบุจมูก  ทำให้คนที่แพ้อากาศมีอาการคัน จาม คัดจมูก และน้ำมูกไหลได้ 

นอกจากนี้การสูญเสียน้ำซึ่งเยื่อบุจมูกไม่สามารถปรับตัวได้ทันอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บของเยื่อบุจมูกได้   ดังนั้นยิ่งใช้เครื่องปรับอากาศมากขึ้น เยื่อบุจมูกของคนเป็นโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้  จึงยิ่งมีความไวต่อการกระตุ้นเพิ่มมากขึ้น

 1. การเปลี่ยนแปลงของอากาศมีผลต่อสารก่อภูมิแพ้ทั้งในบ้านและนอกบ้าน เนื่องจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงจะมีผลต่อสารก่อภูมิแพ้ภายนอกบ้าน เช่น มีละอองเกสร ฝุ่น สามารถกระตุ้นปฏิกิริยาการอักเสบจากภูมิแพ้ให้กำเริบมากขึ้นได้  การทำกิจวัตรประจำวันของคนเรา ที่ก่อให้เกิดระดับของก๊าซ CO2 ในบรรยากาศสูงขึ้น ทำให้โลกร้อนขึ้นมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช และการออกดอกของต้นไม้ต่างๆ เช่น ต้นไม้ต่างๆโตเร็วขึ้น และโตเต็มที่ก่อนกำหนด มีการออกดอกเร็วขึ้น ผลิตละอองเกสรเพิ่มมาก ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของอากาศที่มีผลต่อสารก่อภูมิแพ้ดังกล่าวนี้ จะทำให้คนปกติที่ไม่ได้เป็นภูมิแพ้จมูกมีโอกาสสัมผัสกับสารก่อภูมิแพ้มากขึ้น  เกิดการกระตุ้นเยื่อบุจมูกมากขึ้นโดยเฉพาะเด็ก ทำให้มีโอกาสแพ้สารก่อภูมิแพ้ชนิดนั้นได้ในอนาคต และทำให้คนเป็นโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้เพิ่มมากขึ้น รวมถึงคนที่เป็นโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้อยู่แล้วก็มีอาการมากขึ้นได้

               นอกจากนี้อีกเหตุผลสำคัญเมื่ออากาศเปลี่ยนแปลง คือจะส่งผลต่อสารก่อภูมิแพ้ภายในบ้าน ด้วยอุณหภูมิและความชื้นของอากาศ อาจมีผลต่อสารก่อภูมิแพ้บางชนิดภายในบ้าน เช่น การที่มีฝนตกหนักหรือน้ำท่วม อาจทำให้มีปริมาณของเชื้อรา ซึ่งมักชอบที่ที่มีความชื้นสูงเพิ่มขึ้น และอาจทำให้พวกแมลงหนีน้ำเข้าบ้านคน  จึงมีสารก่อภูมิแพ้จากแมลงเพิ่มขึ้น

 1. การเปลี่ยนแปลงของอากาศที่มีผลต่อภาวะมลพิษทางอากาศ สาเหตุนี้มาจากการพัฒนาอุตสาหกรรม มีโรงงานผลิตสิ่งต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย มีการใช้ยานพาหนะหรือการขนส่งเพิ่มขึ้น ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศมากขึ้นตามมาได้ทั้ง ก๊าซโอโซน (O3) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) Diesel Exhaust Particle (DEP), ฝุ่นละอองที่มีอนุภาคขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (Particulate Matters 10 หรือ PM10) ซึ่งมลพิษทางอากาศเหล่านี้ สามารถทำให้เกิดผลเฉพาะที่คือ การระคายเคืองของเยื่อบุจมูก ทำให้เกิดการอักเสบของเยื่อบุจมูก  มีการสร้างสารที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบ และมีการเพิ่มขึ้นของเซล]Nที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบในเยื่อบุจมูก  จนเกิดอาการคัน จาม แสบ คัดจมูก น้ำมูกไหลได้   

และมลพิษทางอากาศต่างๆ  อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บต่อเยื่อบุจมูก  ทำให้สารระคายเคืองในอากาศเข้าไปกระตุ้นเยื่อบุจมูกได้มากขึ้น  ทำให้ปฏิกิริยาการอักเสบจากภูมิแพ้เพิ่มขึ้น และยิ่งทำให้เยื่อบุจมูกไวต่อการถูกกระตุ้นโดยสิ่งต่างๆมากขึ้นตามมา คือแม้มีสารก่อภูมิแพ้เพียงเล็กน้อย ก็จะกระตุ้นทำให้เกิดอาการต่างๆ ได้ง่ายขึ้น  

ซึ่งถ้าเยื่อบุจมูกบวมอยู่เป็นระยะเวลานาน  อาจอุดกั้นรูเปิดของไซนัส  ทำให้เกิดไซนัสอักเสบตามมาได้  หรือทำให้เยื่อบุรอบท่อยูสเตเชียน (ท่อซึ่งเชื่อมต่อระหว่างหูชั้นกลาง และโพรงหลังจมูก  มีหน้าที่ช่วยปรับความดันของหูชั้นกลางให้เท่ากับบรรยากาศภายนอก) บวม ทำให้มีการทำงานของท่อยูสเตเชียนที่ผิดปกติ และนำไปสู่โรคหูชั้นกลางอักเสบแบบมีน้ำขัง หรือหูชั้นกลางอักเสบเฉียบพลันได้อีกด้วย (ที่มา : https://www.si.mahidol.ac.th/siriraj_online/thai_version/Health_detail.asp?id=985)

Nasaleze-Allergy-Blocker

ป้องกันดีกว่าแก้ แพ้แล้วแก้ได้ยาก

เมื่ออากาศเปลี่ยนแปลงของอากาศ มีผลต่อระบบทางเดินหายใจส่วนต้น โดยเฉพาะคนที่เป็นโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้  ที่ทำให้มีอาการบ่อยและรุนแรงมากขึ้น แถมยังอาจเกิดโรคแทรกซ้อนได้อีก ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องป้องกันไม่ให้สารก่อภูมิแพ้จากสิ่งแวดล้อมรอบกายเข้าสู่จมูกเราได้อันดับแรก โดยตัวเลือกที่ดีในปัจจุบันคือการเริ่มป้องกันสารเหล่านั้นตั้งแต่จมูก ลดโอกาสกระตุ้นการแพ้จนมีการกำเริบหรือแย่ตามมา ด้วยสเปรย์พ่นจมูกชนิดผง (Powder Nasal Spray) สำหรับป้องกันการเกิดอาการภูมิแพ้หรือแพ้อากาศ

ลดใช้สเตียรอยด์ หยุดภูมิแพ้ แก้ด้วยสเปรย์พ่นจมูก

หากลูกเป็นโรคภูมิแพ้จมูก มีอาการจาม น้ำมูกไหลเป็นประจำไม่หายสักที จึงจำเป็นต้องมีการใช้ยาสเตียรอยด์  แต่การใช้ยาสเตียรอยด์ในเด็กต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากอาจมีผลเสียต่อร่างกาย ฉะนั้นจะดีกว่าไหม หากเราไม่เอายาสเตียรอยด์เข้าไปในร่างกายลูก แล้วใช้วิธีสร้างเกราะป้องกันสารก่อภูมิแพ้ให้ลูกอย่างปลอดภัยด้วยสเปรย์พ่นจมูกชนิดผง ที่สกัดจากธรรมชาติที่ไม่มีผลเสียต่อร่างกาย แถมยังช่วยไม่ให้อาการภูมิแพ้จมูกของลูกกำเริบได้ด้วย

 

ชนะอาการภูมิแพ้ แก้ด้วยสเปรย์พ่นจมูก นาซัลลีซ อัลเลอจี บลอคเกอร์ (Nasaleze Allergy Blocker) ด้วยคุณสมบัติพิเศษจากธรรมชาติที่ปลอดภัยใช้ได้จริง

 • ผลิตจากสารสกัดธรรมชาติ 100% มีส่วนประกอบของผงเซลลูโลส (HPMC) 98.5% และ ผลเปเปอร์มินท์ 1.5%
 • ผงจะเปลี่ยนลักษณะเป็นเจลในโพรงจมูก เพื่อดักจับและป้องกันไม่ให้สารก่อภูมิแพ้ในอากาศเข้าสู่เยื่อบุโพรงจมูก
 • ป้องกันไม่ให้สารก่อภูมิแพ้ในอากาศเข้าสู่เยื่อบุโพรงจมูก ซึ่งเป็นสาเหตุของอาการภูมิแพ้หรือแพ้อากาศ
 • ป้องกันอาการแพ้กำเริบ ด้วยกลไกช่วยลดการแตกตัวของแกรนูลในแมสเซลล์ การหลั่งอิมมูโนโกลบูลินอีและฮีสตามีน ทำให้สามารถป้องกันการเกิดอาการภูมิแพ้หรือแพ้อากาศได้
 • ผ่านการศึกษาวิจัยทางคลินิก มากกว่า 35 การศึกษา ในผู้ป่วยมากกว่า 1,000 คน และได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทางการแพทย์ชั้นนำหลายฉบับ รวมถึงได้รับรางวัลต่างๆ
 • ออกฤทธิ์เร็วภายใน 2 นาที พ่นเพียง 1 ครั้ง สามารถป้องกันสารก่อภูมิแพ้ได้นาน 6 ชั่วโมง  พ่นวันละ 2-3 ครั้ง หรือทุก 6-8 ชั่วโมง สามารถป้องกันสารก่อภูมิแพ้ไม่ให้เข้าจมูกได้ตลอดวัน
 • อ่อนโยนและปลอดภัย ไม่ใช่ยา ไม่มีผลข้างเคียง ไม่ง่วง ใช้ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่  คุณแม่ตั้งครรภ์และให้นมบุตร
 • ควรเริ่มใช้สเปรย์พ่นจมูกป้องกันอาการภูมิแพ้หรือแพ้อากาศ ก่อนที่จะสัมผัสสารก่อภูมิแพ้เพื่อป้องกันไม่ให้สารก่อ
 • ภูมิแพ้ในอากาศเข้าสู่เยื่อบุโพรงจมูก ไปกระตุ้นให้เกิดอาการแพ้ต่างๆ
 • ผลิตในประเทศอังกฤษ มาตรฐานระดับสากล ใช้แล้วกว่า 50 ประเทศทั่วโลก ออกฤทธิ์เร็ว
 • ได้รับการแนะนำจากบุคลากรทางการแพทย์ และเป็นส่วนหนึ่งในแนวทางการรักษาโรคภูมิแพ้
 • สามารถใช้ในการรักษาร่วมกับยา เพื่่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาโรคภููมิแพ้หรือการแพ้อากาศได้  โดยใช้
 • ภายหลังจากการใช้ยาพ่นจมููกอื่่น เพื่่อไม่ให้เจลที่่ดักจับในโพรงจมููกถููกทำลาย
 • ใบอนุญาตนำเข้าเครื่องมือแพทย์เลขที่ GBR6304847

pallergypchildren

สนใจสินค้า Click ที่นี่


#ติดเชื้อทางเดินหายใจ #หวัด #ไข้หวัดใหญ่

#Nasaleze #นาซัลลีซ #สเปรย์พ่นจมูกชนิดผง #NasalezeAllergyBlocker #AllergyBlocker

#สเปรย์พ่นจมูกดักจับสารก่อภูมิแพ้ #MadeInEngland #เพิ่มการ์ด #ExtraProtection #นวัตกรรมใหม่ #innovation #ภูมิแพ้ #สารก่อภูมิแพ้

#แพ้ไรฝุ่น #แพ้ขนสัตว์ #แพ้เกสรดอกไม้ #แพ้อากาศ #ตัวช่วยห่างไกลภูมิแพ้#ป้องกันภูมิแพ้ตั้งแต่จมูก #บอกลาภูมิแพ้ #ลาออกจากการเป็นภูมิแพ้ #เกราะป้องกันภูมิแพ้

#หวัดป้องกันได้ #เชื้อโรคลอยในอากาศ#นาซัลลีซ #สเปรย์พ่นจมูก #ไม่ใช่ยา #ดักจับเชื้อโรค

#นาซัลลีซทราเวล #ExtraProtection #Germblocker #Invisible_mask #ป้องกันดีกว่ารักษา

 

ปรึกษาหรือสอบถามรายละเอียดสินค้า

Line : @nasaleze (มี@ ด้านหน้าด้วยนะคะ) หรือ คลิก https://lin.ee/Iy3ufdh

☎โทร : 02-287-4956

 

 

ตะกร้า
เริ่มพิมพ์เพื่อดูสินค้าที่คุณกำลังมองหา