Nasaleze PM shield

รู้ไหม? สูดฝุ่น PM 2.5 เทียบเท่าสูบพิษจากบุหรี่!

ไม่กลัวไม่ได้แล้ว! เมื่อมีผลวิจัยต่างชาติพบว่าปริมาณฝุ่น PM 2.5 เพียงน้อยนิดเทียบได้กับการสูบบุหรี่ 1 มวน และปีที่ผ่านมาคนกรุงเทพสูดดมฝุ่นพิษเข้าไป เทียบได้กับการสูบบุหรี่เกือบ 3 พันมวนทีเดียว ฉะนั้นหากฝุ่นมีพิษภัยขนาดนี้ รีบป้องกันลมหายใจอย่าให้ฝุ่นพิษเข้าไปได้ตั้งแต่วันนี้ดีที่สุด

ฝุ่น PM 2.5 พิษภัยร้าย ไม่ต่างจากบุหรี่

มีข้อมูลจากงานวิจัยของนักวิจัยชาวอเมริกัน Dr. Richard Muller ของสถาบันวิจัยสภาพอากาศ Berkeley Earth แห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์  ซึ่งได้คำนวณเปรียบเทียบปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กที่ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศหรือที่เรารู้จักกันดีนั่นคือ ฝุ่น PM 2.5 กับปริมาณการสูบบุหรี่ พบว่าค่าฝุ่น PM 2.5 จำนวน 22 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เทียบได้กับการสูบบุหรี่ 1 มวน ซึ่งหากนำค่าฝุ่นแบบค่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชั่วโมงในแต่ละวันของปี 2021 มาคำนวณเปรียบเทียบตามเกณฑ์ของ จะพบว่าในเดือนกุมภาพันธ์ของปี 2564 คนกรุงเทพฯ สูดดมฝุ่นพิษ PM 2.5 เทียบเท่าการสูบบุหรี่จำนวน 163.68 มวน เฉลี่ยวันละ 5.84 มวน (ลดลงจากที่ 2563 ที่จำนวน 166.90 มวน) ขณะที่เดือนมกราคม คนกรุงเทพฯ สูดดมฝุ่นพิษ PM 2.5 เทียบเท่าการสูบบุหรี่จำนวน 170.95 มวน เฉลี่ยวันละ 5.51 มวน (เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ที่จำนวน 164.60 มวน) ตามมาด้วยเดือนธันวาคม 148.86 มวน (เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ที่จำนวน 146.71 มวน)

นอกจากนี้แม้แต่ในเดือนที่มีคุณภาพอากาศดีมากที่สุดแห่งปี 2021 อย่างเดือนกรกฎาคม เมื่อคำนวณเปรียบเทียบดูแล้ว คนกรุงเทพฯ ก็ยังสูดดมฝุ่นพิษ PM 2.5 เทียบเท่าการสูบบุหรี่จำนวน 64.86 มวน เฉลี่ยวันละ 2.09 มวน (ลดลงจากปี 2563 ที่จำนวน 73.41 มวน) และในเดือนกันยายน 64.32 มวน (ลดลงจากปี 2020 ที่จำนวน 69.80 มวน) และเดือนมิถุนายน จำนวน 73.41 มวน เฉลี่ยวันละ 2.14 มวน (เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ที่จำนวน 66.70 มวน) โดยรวมแล้วในปี 2564 ที่ผ่านมาคนกรุงเทพฯ สูดดมฝุ่นพิษ PM 2.5 เทียบเท่าการสูบบุหรี่ ทั้งหมดจำนวนถึง 1261.05 มวน หรือ เกือบ 3 พันมวนทีเดียว

ยิ่งสูบบุหรี่ รับควัน ร่วมกับฝุ่น PM 2.5 ยิ่งน่าห่วง

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยข้อมูลสุดอันตรายสำหรับคนที่สูบบุหรี่ ข้อมูลการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2560 คนกรุงเทพฯ สูบบุหรี่ 1.16 ล้านคน เฉลี่ยสูบคนละ 10 มวนต่อวัน โดยเฉลี่ยแล้วคนกลุ่มนี้จะได้รับ PM 2.5 จากการสูบบุหรี่ในจำนวนที่เท่ากับ 220 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) ทุกวัน ซึ่งจะเป็นการได้รับฝุ่น PM 2.5 มากกว่าคนกรุงเทพฯ ที่ไม่สูบบุหรี่ (ประมาณกว่า 5 ล้านคน ที่ได้รับ PM 2.5 เฉลี่ย 23 มคก./ลบ.ม. จากอากาศที่ไม่ดีโดยไม่สูบบุหรี่)

ฉะนั้นคนกรุงเทพฯ ที่สูบบุหรี่ รวมแล้วจะได้รับฝุ่น PM 2.5 ในระดับที่เท่ากับ 243 มคก./ลบ.ม. ทุกวัน ซึ่งเป็นปริมาณที่สูงเกินมาตรฐานและเสี่ยงต่อสุขภาพ โดยมีนักวิชาการคำนวณไว้ว่า จากการเปรียบเทียบ การสูบบุหรี่หนึ่งมวน จะได้รับ PM 2.5 เท่ากับ 22 มคก./ลบ.ม. ซึ่งเท่ากับว่าคนกรุงเทพฯ ทุกคนทั้งที่สูบบุหรี่และไม่สูบ จะได้รับฝุ่น PM 2.5 ในปริมาณเท่ากับการสูบบุหรี่ หนึ่งมวนต่อวัน ทุก ๆ วันตลอดปี  นอกจากนี้องค์การอนามัยโลกยังรายงานว่า ระดับ PM 2.5 ในควันมือสองจากบุหรี่ไฟฟ้า สูงมากกว่าค่าธรรมดาในอากาศ 6-86 เท่า และระดับ PM 1.0 ซึ่งมีขนาดเล็กกว่า มีระดับสูงกว่าในอากาศธรรมดาถึง 14-40 เท่า  จึงมีคำแนะนำและเรียกร้องให้ผู้สูบบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้าทุกคนควรเลิกสูบเพื่อสุขภาพตนเองและสุขภาพผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นช่วงที่มีฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐานหรือไม่ก็ตาม เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคร้ายแรงต่างๆ จากการสูบบุหรี่และป้องกันคนที่ได้รับควันบุหรี่มือสอง เพราะการได้รับฝุ่นพิษ PM 2.5 จากอากาศที่ไม่ดีนั้น เป็นปัญหาจากสิ่งแวดล้อมสภาพอากาศที่ทำให้เราหลีกเลี่ยงหรือควบคุมได้ยากอยู่แล้ว เนื่องจากมีขนาดเล็กจนมองไม่เห็น แต่การได้รับฝุ่นพิษจากการสูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า และการได้รับควันบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า ที่ผู้อื่นสูบเป็นเรื่องที่ทุกคนจะช่วยกันควบคุมและป้องกันได้ ด้วยการไม่สูบบุหรี่หรือไม่อยู่ใกล้คนที่สูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า ที่สำคัญคือควันพิษจากบุหรี่นั้นมีทั้งสารพิษและอันตรายอื่นๆ มากกว่าฝุ่นละอองขนาดเล็กอีกด้วย

          Nasaleze PM shield           

สร้างเกราะในจมูกไว้ ป้องกันได้ทั้งฝุ่นและควัน

จะเห็นแล้วว่าในทุกปีค่าฝุ่น PM 2.5 และควันพิษก็ไม่ได้ลดน้อยลง เราทุกคนยังคงเผชิญกับอากาศที่ไม่ดี และสูดหายใจเข้าไปโดยไม่รู้ตัว ที่สำคัญในปี 2565 นี้ ปริมาณฝุ่นพิษก็ยังน่ากังวลใจ ทุกคนจึงควรสร้างเกราะป้องกันไว้ในจมูกเพื่อความมั่นใจด้วย สเปรย์พ่นจมูกชนิดผง นาซัลลีซ พีเอ็ม ชีลด์ (Nasaleze PM Shield)  นวัตกรรมระดับโลก ที่จะเป็นด่านแรกเพื่อสกัดและดักจับไม่ให้ฝุ่น PM 2.5 และสารมลพิษในอากาศเข้าสู่ร่างกายได้

  •  ผลิตจากสารสกัดธรรมชาติ 100% มีส่วนประกอบของผงเซลลูโลส (HPMC) 95% และผงเลม่อน 5% ที่ช่วยดักจับและป้องกัน ฝุ่น PM 2.5 สารมลพิษต่างๆ ไม่ให้เข้าสู่เยื่อบุจมูกและทางเดินหายใจได้
  •  ทำงานโดยการเปลี่ยนผงสเปรย์ให้มีลักษณะเป็นเจลใสในจมูก เพื่อดักจับป้องกันไม่ให้ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ฝุ่น PM 2.5 สารมลพิษในอากาศเข้าสู่ในเยื่อบุจมูก
  • ป้องกันฝุ่น PM 2.5 และสารมลพิษได้จริง ผ่านการศึกษาและทดสอบทางคลินิกกว่า 35 การศึกษา ว่ามีประสิทธิภาพในการช่วยจับฝุ่น PM 2.5 ได้ถึง 94% เป็นระยะเวลานานถึง 6 ชั่วโมง
  • ออกฤทธิ์เร็วภายใน 2 นาที  พ่น 1 ครั้ง ดักจับและป้องกันฝุ่นได้ 6 ชั่วโมง พ่นวันละ 2-3 ครั้ง หรือทุก 6-8 ชั่วโมง จะช่วยป้องกันฝุ่น PM 2.5 และสารมลพิษในอากาศเข้าสู่เยื่อบุจมูกได้ตลอดวัน
  • อ่อนโยน ปลอดภัย ไม่มีส่วนผสมของยา ไม่มีผลข้างเคียง ใช้ได้ตั้งแต่เด็กวัย 18 เดือนขึ้นไป ผู้สูงวัย คุณแม่ตั้งครรภ์
  • และให้นมบุตร
  • ผ่านการตรวจสอบและมีเอกสารรับรอง ได้รับใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์จาก อย. เลขที่ ฆพ.673/2564              – มีใบอนุญาตนำเข้าเครื่องมือแพทย์ เลขที่ GBR6304847
  • ผลิตในประเทศอังกฤษ นิยมใช้กว่า 50 ประเทศทั่วโลก
  • ใช้ง่าย คุ้มค่า เพียงเปิดฝา เขย่าขวด บีบพ่นผงเข้าไปในรูจมูกทั้ง 2 ข้าง  1 ขวดใช้ได้ถึง 200 ครั้ง
  • ควรใช้ นาซัลลีซ พีเอ็ม ชีลด์ ก่อนเข้าไปในบริเวณที่มีฝุ่น PM2.5 สารมลพิษในอากาศปริมาณสูง เช่น การจราจรหนาแน่น สี่แยกต่างๆ สถานที่ก่อสร้าง ถนน อาคาร รถไฟฟ้าต่างๆ  เพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่น PM 2.5  เข้าสู่เยื่อบุโพรงจมูก

ppm

 


#Nasaleze #นาซัลลีซ #สเปรย์พ่นจมูกชนิดผง #NasalezePMShield #PM2.5
#สเปรย์พ่นจมูกดักจับฝุ่นขนาดเล็ก #MadeInEngland #ระวังของเลียนแบบ
#เพิ่มการ์ด #ExtraProtection #นวัตกรรมใหม่ #innovation #มลพิษ #อากาศเสีย
#ฝุ่นควัน #ควันท่อไอเสีย #pollution #วัณโรค #ปอดอักเสบ #เผาป่า #ไฟป่า

 

ปรึกษาหรือสอบถามรายละเอียดสินค้า

Line : @nasaleze (มี@ ด้านหน้าด้วยนะคะ) หรือ คลิก https://lin.ee/Iy3ufdh

☎โทร : 02-287-4956

 

 

ตะกร้า
เริ่มพิมพ์เพื่อดูสินค้าที่คุณกำลังมองหา