ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ

เราเป็นตัวแทนของบริษัทข้ามชาติ
ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่น
โดยส่งมอบผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพที่หลากหลายในประเทศไทย

WE ARE
VALOR HEALTH

VALOR HEALTH เราเชื่อมั่นในการให้ความสำคัญกับคู่ค้าของเรา เรามุ่งเน้นทำงานร่วมกับพันธมิตรที่มองธุรกิจในระยะยาวด้วยแนวทางที่ยั่งยืน เพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคที่จะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ

KEY SUCCESS FACTOR
OF VALOR HEALTH

มุ่งเน้นทางกลยุทธ์

Valor Health เป็นผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ เราสร้างมูลค่าทางการตลาดโดยผ่านการค้าแบบดั้งเดิม และแบบดิจิทัล เราเป็นตัวแทนของบริษัทข้ามชาติ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่น โดยส่งมอบผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพที่หลากหลายในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน

เราเชื่อว่ากลยุทธ์นำยุทธวิธี ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาที่ Valor Health จะทำงานร่วมกับคู่ค้าเพื่อวิเคราะห์วางแผนและตรวจสอบให้แน่ใจว่าการดำเนินการสอดคล้องกับทิศทางทั่วโลก หรือภูมิภาคของพันธมิตร เราเชื่อใน FOCUS & SPEED เมื่อกลยุทธ์ถูกต้องก็ถึงเวลาสำหรับการดำเนินการที่รวดเร็วและปรับตัวได้อย่างรวดเร็วในตลาด

การขยายทางธุรกิจ

นอกจากสำนักงานใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ในกรุงเทพฯแล้ว เรายังมีการดำเนินธุระกิจในฟิลิปปินส์และประเทศเพื่อนบ้านผ่านเครือข่ายผู้จัดจำหน่ายย่อย

ครอบคลุมทั่วประเทศไทย รวมถึงโรงพยาบาล,มหาวิทยาลัยทางการแพทย์, โรงพยาบาลของรัฐในภูมิภาค, โรงพยาบาลรัฐบาลทั่วไป, โรงพยาบาลเอกชน, คลินิกทั่วไป, คลินิกเฉพาะ ร้านขายยาและร้านค้าแบบดั้งเดิม

หลักในการเป็นคู่ค้า

ที่ Valor Health เราเชื่อมั่นในการให้ความสำคัญกับคู่ค้าของเรา เราไม่ได้เป็นตัวแทนการค้าโดยมุ่งเน้นที่ผลตอบแทนระยะสั้น ในขณะเดียวกันเราเพียงต้องการทำงานร่วมกับพันธมิตรที่มองธุรกิจในระยะยาวด้วยแนวทางที่ยั่งยืน

ในฐานะองค์กรที่มุ่งเน้นการขายและการตลาด เราเชื่อมั่นในความยั่งยืนของแบรนด์ที่เราสร้างขึ้น เราไม่เชื่อว่ามีข้อตกลงที่ดีที่สุดเกิดขึ้น แต่เราเชื่อมั่นในข้อตกลงที่ยุติธรรมซึ่งช่วยให้ทั้งสองฝ่ายสามารถพัฒนาธุรกิจได้อย่างยั่งยืน และขยายแบรนด์ไปสู่อีกระดับ

โดยการตั้งเป้าหมายดังกล่าวเราเชื่อว่าการอุทิศตนให้กันและกันการสื่อสารที่ดีและความไว้วางใจที่ซื่อสัตย์เป็นองค์ประกอบที่สำคัญสำหรับเราในการทำงานกับพันธมิตรของเรา

VALOR HEALTH
OUR PARTNER