Nasaleze PM shield

ระวัง! ฝุ่น PM2.5 รอบกาย หากอยู่ใกล้โรงงาน

วันนี้ สิ่งที่เราทุกคนต้องระวังคือ “อากาศ” เพราะมีทั้งเชื้อโรค ไวรัสที่ระบาดทั่วโลก ฝุ่น PM 2.5 ควันไอเสียและมลพิษตามท้องถนน ยิ่งใครอยู่ใกล้โรงงาน นี่ต้องระวังสุดขีด! เพราะต้องหายใจรับสารพัดพิษร้ายใกล้ตัว จนทำให้เสี่ยงเกิดโรคต่างๆ (หรือเจ็บป่วย) และเสียชีวิตได้เร็วขึ้น แบบนี้ชะล่าใจไม่ได้ รีบเพิ่มเกราะในจมูกอย่าสูดอากาศเสียกันต่อไปอีกเลย 

PM 2.5 ไม่ใช่แค่ฝุ่นผง แต่มีสารอันตรายปนอยู่ด้วย

               อีกสิ่งหนึ่งที่หลายคนละเลยและเข้าใจผิดนั่นคือ การคิดว่าฝุ่น PM 2.5 มีเฉพาะในช่วงหน้าหนาว ทั้งๆ ที่ความจริงแล้ว นักวิชาการได้ออกมาบอกว่า ฝุ่น PM 2.5 และมลพิษในอากาศมีตลอดเวลาทุกช่วงฤดู สามารถวัดและเจอได้ตลอดเพียงแต่เราไม่ได้ใส่ใจ เพียงเพราะช่วงเวลาฤดูหนาว หรือในช่วงมกราคม-มีนาคมเป็นช่วงที่อากาศปิด มลพิษจึงไม่ได้ฟุ้งขึ้นไป และกักอยู่ในบริเวณอากาศด้านล่างซึ่งทำให้เราทุกคนสัมผัสหรือรับรู้ได้ จึงทำให้คนเราส่วนใหญ่รู้สึกหรือได้เห็นผลกระทบนี้ชัดๆ  คือจะรู้สึกมากกว่าช่วงเวลาอื่น ทั้งที่ความจริงแล้วเราอยู่กับฝุ่นพิษและอากาศเสียในทุกฤดูกาล

               นอกจากนี้สิ่งที่คนมักไม่รู้คือ คิดว่าฝุ่น PM 2.5 เป็นแค่ฝุ่นละอองขนาดเล็ก โดยที่ไม่รู้ว่า PM 2.5 นั้นเป็นฝุ่นพิษร้ายที่ มีองค์ประกอบของสารพิษมากมายหลายอย่างติดตัวมาได้  ทั้งมลพิษ และสารเคมี ไม่ว่าจะเป็นปรอท สารก่อมะเร็ง สารพีเอเอช หรือสารกลุ่มโพลีไซคลิก อะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอน (Polycyclic aromatic hydrocarbon) ซึ่งเป็นชนิดเดียวกับที่เกิดในควันไฟ ไอเสียของเครื่องยนต์ ควันบุหรี่ และเตาเผาเชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม ที่ทำให้เกิดโรคภัยอันตรายแก่ร่างกายคนเราได้ทั้งสิ้น  เพราะต้นเหตุนั้นเกิดได้จากการเผาที่ทุกอย่างจะกลายเป็นแก๊ส แล้วกลับมารวมตัวกัน เป็นอนุภาคแขวนลอย มี Polycyclic aromatic hydrocarbon ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง ส่วนโลหะหนัก จะมีเยอะหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับแหล่งกำเนิดของฝุ่นควันและสารมลพิษ ว่าเกิดจากการผลิตของโรงงาน ควันจากการเผาไหม้หรืออื่นๆ

โรงงาน แหล่งรับอากาศเป็นพิษ 

เพราะสารเคมีจากการผลิต ควันพิษ ฝุ่นร้าย  อยู่ในอากาศที่เรามองไม่เห็น โดยเฉพาะใครที่ต้องทำงานหรืออยู่ใกล้กับบริเวณที่มีโรงงานอุตสาหกรรมไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ แม้กระทั่งโรงไฟฟ้า ก็สามารถปล่อยสารปรอท มลพิษ ฝุ่น PM 10 และฝุ่น PM 2.5 ที่สามารถพัดลอยไปได้ไกลในอากาศหลายร้อยกิโลเมตร  รวมถึงโรงงานที่ผลิตข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ  รวมถึงแหล่งที่มีการจาจรคับคั่ง  เพราะอากาศบริเวณนั้นเสี่ยงมีฝุ่น ควันและมลพิษสูง อันทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ จนทำให้เป็นสาเหตุทำให้คนไทยมีอัตราการเสียชีวิตจากอากาศเป็นพิษเพิ่มขึ้นสูง 

โดยมีข้อมูลจาก Institute for Health and Evaluation มหาวิทยาลัยวอชิงตัน ที่ชี้ว่ามลพิษทางอากาศเป็นปัจจัยร่วมที่เป็นสาเหตุของโรคต่าง ๆ เนื่องจากมีส่วนประกอบของสารเคมีหลายชนิด ทั้งที่เป็นสารระคายเคืองไปจนถึงสารก่อมะเร็ง จึงเป็นสาเหตุก่อให้เกิดโรค ได้แก่ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคหลอดเลือดในสมอง โรคหัวใจขาดเลือด โรคมะเร็งปอด และโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจส่วนล่าง ก่อให้เกิดการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรในประเทศไทย ประมาณ 50,000 คนต่อปี  และ State of Global Air (เว็บไซต์ที่เกิดจากการร่วมมือกันของสามองค์กรที่ทำงานด้านมลพิษทางอากาศ คือ สถาบันผลกระทบต่อสุขภาพ  สถาบันมาตรวัดทางสุขภาพและการประเมิน และมหาวิทยาลัยแห่งบริติชโคลัมเบีย ที่ตั้งอยู่ในแคนาดา) เปิดเผยผลกระทบจาก PM 2.5 ทำให้คนไทยเสียชีวิตอย่างน้อย 37,000 คนต่อปี

ซึ่งการเผาไหม้สิ่งต่างๆ ในโรงงานหรือสถานที่อื่นๆ จะทำให้เกิดสารพิษอันตรายที่เกาะติดมากับฝุ่นได้ทั้งสิ้น ทั้งฝุ่นละอองขนาดเล็กและขนาดใหญ่ เนื่องจากเวลาเกิดการเผา หากเผาไหม้ได้หมดจริงๆ จะกลายเป็นแก๊ส ที่แม้กระทั่งโลหะหนักก็กลายเป็นแก๊สได้ และแก๊สกับควันไม่เหมือนกัน เมื่อมีการเผาจะมีส่วนที่เป็นควันซึ่งมักจะเป็น PM 10 และส่วนที่เป็นแก๊สที่จะกลับมาควบแน่น (condense) กัน กลายเป็นฝุ่นเล็กๆ หรือกลายเป็น PM 2.5 ได้ ตัวอย่างโรงงานโม่ ส่วนใหญ่จะเป็นฝุ่น PM 10 แต่ถ้าเผาขยะ จะเกิดการเผาจนสลาย ก็จะสร้างฝุ่น PM 2.5 ขึ้นมาได้ ที่เรียกว่า nucleation

เพราะกระทรวงและหน่วยงานต่าง ๆ จะต้องดำเนินมาตรการในส่วนรับผิดชอบของตนเอง และที่สำคัญคือในประเทศไทย หน่วยงานต่างๆ หรือกระทรวงที่เกี่ยวข้องก็ยังไม่มีกฎหมายเพื่อควบคุมโรงงานในการปล่อยมลพิษไม่ให้เกินมาตรฐานที่กำหนด ไม่มีการบังคับใช้ให้ติดเครื่องวัดมลพิษปลายปล่องโรงงานอุตสาหกรรม และลดการเผาขยะในที่โล่งให้เข้มงวด  รวมถึงไม่มีการกำกับโรงงานอุตสาหกรรมให้รายงานข้อมูลการปล่อยมลพิษ ว่าโรงงานนั้นมีมลพิษอะไร? กี่ชนิด? ปริมาณเท่าไหร่? เพื่อนำไปสู่การแก้ไขที่ต้นทางได้

 ฉะนั้นหากบ้านใครอยู่ใกล้โรงงาน โรงไฟฟ้า หรือต้องทำงานในสถานที่เสี่ยง ควรรีบดูแลป้องกันตัวเองไม่ให้หายใจสูดอากาศเสียและมลพิษเข้าไปในร่างกาย เพราะสารอันตรายจะทำให้มีอาการเจ็บป่วยได้ทั้งแบบฉับพลันทันที และสะสมกลายเป็นเซลล์มะเร็งหรือโรคร้ายในอนาคต

          Nasaleze PM shield           

ปกป้องจมูกและลมหายใจ ไม่สูดฝุ่นพิษร้ายและสารเคมี 

เมื่อฝุ่น PM 2.5 คือตัวอันตรายที่นำสารมลพิษร้ายลอยมาในอากาศ และเข้าสู่ร่างกายเราได้ดยไม่รู้ตัว  จึงขอแนะนำให้ทุกท่านที่มีความเสี่ยงอยู่ใกล้หรือต้องทำงานในโรงงาน สถานประกอบการที่มีสารพิษ สารเคมี ป้องกันตัวเองไม่ให้สูดมลพิษและฝุ่นร้ายตลอดเวลา ด้วย สเปรย์พ่นจมูกชนิดผง นาซัลลีซ พีเอ็ม ชีลด์ (Nasaleze PM Shield) ที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และสารมลพิษในอากาศไม่ให้เข้าสู่เยื่อบุจมูกได้ ด้วยสารสกัดจากธรรมชาติที่ปลอดภัย และมีการศึกษายืนยันประสิทธิภาพว่าดักจับและป้องกันฝุ่น PM 2.5 และสารมลพิษไม่ให้เข้าสู่จมูกได้จริง ด้วยคุณสมบัติพิเศษต่างๆ นั่นคือ

  • ผลิตจากสารสกัดธรรมชาติ 100% มีส่วนผสมของผงเซลลูโลส (HPMC) 95% และผงเลม่อน 5% ที่ช่วยดักจับและป้องกัน ฝุ่น PM 2.5 สารมลพิษในอากาศไม่ให้เข้าสู่เยื่อบุจมูกและทางเดินหายใจได้
  • ทำงานโดยการเปลี่ยนผงสเปรย์ให้มีลักษณะเป็นเจลใสในจมูก เพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ฝุ่น PM 2.5 สารมลพิษในอากาศเข้าสู่ในเยื่อบุจมูก
  • ป้องกันฝุ่น PM 2.5 และสารมลพิษได้จริง ผ่านการศึกษาว่ามีประสิทธิภาพในการช่วยจับฝุ่น PM 2.5 ได้ถึง 94% เป็นระยะเวลานานถึง 6 ชั่วโมง
  • ออกฤทธิ์เร็วภายใน 2 นาที  พ่น 1 ครั้ง ป้องกันฝุ่นได้ 6 ชั่วโมง พ่นวันละ 2-3 ครั้ง หรือทุก 6-8 ชั่วโมง จะช่วยป้องกันฝุ่น PM 2.5 และสารมลพิษในอากาศเข้าสู่เยื่อบุจมูกได้ตลอดวัน
  • อ่อนโยน ปลอดภัยสูง ไม่มีส่วนผสมของยา ไม่มีผลข้างเคียง ใช้ได้ทั้งในเด็กวัย 18 เดือนขึ้นไป ผู้ใหญ่ ผู้สูงวัย คุณแม่ตั้งครรภ์และคุณแม่ให้นมบุตร
  • ผลิตในประเทศอังกฤษ ผ่านการรับรองระดับสากล และนิยมใช้ในกว่า 50 ประเทศทั่วโลก
  • มีเอกสารรับรอง ได้รับใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์จาก อย. เลขที่ ฆพ.167/2564            
  • มีใบอนุญาตนำเข้าเครื่องมือแพทย์ เลขที่ GBR6304847
  • ใช้ง่าย เพียงเปิดฝา เขย่าขวด บีบพ่นผงเข้าไปในรูจมูกทั้ง 2 ข้าง  พกพาได้ทุกวัน 1 ขวดใช้ได้ถึง 200 ครั้ง
  • ควรใช้ก่อนออกจากบ้าน เมื่อต้องเดินทางไปทำงานโรงงาน หรือสถานที่เสี่ยง เช่น บริเวณที่มีการก่อสร้าง การจราจรคับคั่ง มีไอเสีย มลพิษและฝุ่นควันต่างๆ 

ppm

 

 


#Nasaleze #นาซัลลีซ #สเปรย์พ่นจมูกชนิดผง #NasalezePMShield #PM2.5
#สเปรย์พ่นจมูกดักจับฝุ่นขนาดเล็ก #MadeInEngland #ระวังของเลียนแบบ
#เพิ่มการ์ด #ExtraProtection #นวัตกรรมใหม่ #innovation #มลพิษ #อากาศเสีย
#ฝุ่นควัน #ควันท่อไอเสีย #pollution #วัณโรค #ปอดอักเสบ #เผาป่า #ไฟป่า

 

ปรึกษาหรือสอบถามรายละเอียดสินค้า

Line : @nasaleze (มี@ ด้านหน้าด้วยนะคะ) หรือ คลิก https://lin.ee/Iy3ufdh

☎โทร : 02-287-4956

 

 

ตะกร้า
เริ่มพิมพ์เพื่อดูสินค้าที่คุณกำลังมองหา