PIC WEB CONTENT SEP NO. 1

“ป้องกันไวรัสขั้นสุด หยุดที่ ‘จมูก’”

เพราะเชื้อโควิด19 อยู่ในอากาศได้ การป้องกันทั่วไปจึงไม่เพียงพอ

               ตามที่ทราบกันดี ตอนนี้ไวรัสกลายพันธุ์สามารถแพร่เชื้อได้ทางอากาศ ซึ่งทำให้เกิดโอกาสการติดเชื้อได้ค่อนข้างง่าย แค่เพียงการหายใจปกติก็สามารถติดเชื้อได้ ไวรัสจะลอยในอากาศเมื่อผู้ติดเชื้อ ไอ จาม พูด หรือร้องเพลง และอาจติดคนอื่นๆ ได้ หากอยู่ในพื้นที่ปิด ไม่มีอากาศถ่ายเท หรือพื้นที่ที่ระบายอากาศได้ไม่ดี เชื้อจะลอยได้ไกลหลายเมตร ปริมาณคนในพื้นที่ปิดก็มีส่วนทำให้คนติดกันได้ หากมีคนเยอะ ความเข้มข้นของเชื้อในอากาศก็อาจเยอะตามไปด้วย ทำให้เสี่ยงต่อการติดในอากาศได้มากขึ้น หากเชื้อมีความเข้มข้น และพื้นที่ไม่มีอากาศถ่ายเท แม้ผู้ติดเชื้อจะออกจากพื้นที่ไปแล้ว ผู้ที่เข้าพื้นที่มาทีหลังก็มีโอกาสติดเชื้อที่ลอยอยู่ได้เช่นกัน โดยเชื้ออาจลอยได้นานเป็นชั่วโมง เราจึงไม่ควรรอให้เชื้อลงปอด อันจะทำให้มีโอกาสเสี่ยงการเสียชีวิตอย่างมาก หรือต้อง Home Isolation หรือการกักตัวดูตัวเองที่บ้าน ก็ไม่คุ้มค่ากับสุขภาพที่ถูกทำลายและยังอันตรายที่จะเกิดกับคนในครอบครัวอีกด้วย

              ดังนั้นควรมาป้องกันไวรัสเข้าสู่ร่างกายอย่างจริงจัง โดยเริ่มต้นจากด่านหน้า “จมูก” เพื่อป้องกันตั้งแต่ต้นทาง ก่อนที่เชื้อโรคจะลุกลามสู่ระบบทางเดินหายใจลงไปทำลายปอด ถ้าเกิดไปถึงจุดนั้นจะทำให้ร่างกายทรุด ปอดชำรุดเสียหายเกินเยียวยาหรือเสี่ยงต่อการเสียชีวิตที่ไม่อาจรักษาได้ ซึ่งไวรัสกลายพันธุ์มีขนาดเล็กมาก หากยังป้องกันตัวเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเพียง 1 ชั้นอาจไม่เพียงพอ เราควรเพิ่มการปกป้องมากขึ้นเพื่อป้องกันเชื้อโรคร้ายเข้าสู่ร่างกาย

PIC FB CONTENT SEP NO.1 (R.1)

รู้หรือไม่? “เชื้อไวรัส” อยู่ได้นานแค่ไหน

“กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค” เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงอยู่ “เชื้อไวรัส” ที่มีโอกาสดำรงชีวิตอยู่บนพื้นผิวต่างๆ โดยอ้างอิงข้อมูลจาก นพ.พิเชษฐ บัญญัติ แทพย์เวชศาสตร์ป้องกัน รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระบุว่า

      – ไวรัสที่อยู่ในละอองฝอยน้ำมูก น้ำเสมหะ น้ำลาย และน้ำตา จะอยู่รอดในอากาศได้เพียง 5 นาที

      – เชื้อไวรัสมีชีวิตอยู่ในน้ำได้นาน 4 วัน 

      – เชื้อไวรัสสามารถมีชีวิตอยู่บนวัสดุ เช่น พื้น โต๊ะ ลูกบิดประตู ได้นาน  7-8 ชั่วโมง

      – ไวรัสอยู่ในผ้าหรือกระดาษทิชชู่ได้นาน 8-12 ชั่วโมง

      – เชื้อไวรัสอยู่บนวัสดุพื้นเรียบได้นาน 24-48 ชั่วโมง 

      – ในตู้เย็นที่อุณหภูมิต่ำกว่า 4 องศาเซลเซียส เชื้อไวรัสอาจอยู่ได้นานถึง 1 เดือน 

เชื้อ Covid ลอยในอากาศได้นานแค่ไหน?

ระยะเวลาที่ละอองฝอยลอยในอากาศได้นานแค่ไหน ขึ้นอยู่กับว่าละอองฝอยที่ลอยนั้นเป็นประเภทไหน หลักๆ มีด้วยกัน 3 รูปแบบ ดังนี้

 • ละอองฝอยขนาดใหญ่ (Larger droplets) เป็นละอองฝอยที่ออกมาโดยใช้แรงดันพอสมควร เช่น ไอ จาม มักมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า โดยปกติจะตกลงสู่พื้นภายในไม่กี่วินาที หรือไม่กี่นาทีหลังจากถูกปล่อยออกมา
 • ละอองฝอยขนาดเล็ก (Smaller droplets) เป็นละอองฝอยที่กระจายออกมาพร้อมละอองฝอยขนาดใหญ่ แต่อาจมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า หรือเห็นเพียงเล็กน้อย ละอองฝอยประเภทนี้สามารถลอยอยู่ในอากาศได้หลายนาทีไปจนถึงชั่วโมง ที่สำคัญคือลอยไปได้ไกลจากแหล่งกำเนิดมาก ขึ้นอยู่กับสถานที่ที่และบรรยากาศ
 • อนุภาคของละอองฝอย หรือละอองลอย (Aerosols) เกิดจากละอองฝอยขนาดเล็กที่ถูกลมพัดจนแห้ง หรือสลายอย่างรวดเร็ว มีขนาดเล็กมากจนสังเกตเห็น หรืออาจไม่เห็นเลย สามารถลอยในอากาศได้หลายนาทีจนถึงชั่วโมงเช่นกัน

ปริมาณเชื้อในละอองฝอยทั้ง 3 ประเภทจะค่อยๆ เจือจางลงเรื่อยๆ ระหว่างที่ลอยตามอากาศ หากมีอากาศหมุนเวียนหรือถ่ายเทได้ดี ก็จะยิ่งสลายไปเร็วขึ้น

เชื้อโควิดติดทางอากาศได้ไหม?

เชื้อโควิดสามารถติดผ่านทางอากาศ “ได้” แต่การติดต่อประเภทนี้มักเกิดขึ้นในสถานการณ์บางประเภท ดังนี้

 • พื้นที่ปิดที่มีผู้ติดเชื้อโควิด อาจทำให้ผู้อื่นที่อยู่ในพื้นที่ติดเชื้อได้โดยเฉพาะผู้ที่ร่างกายอ่อนแอ นอกจากนี้ถึงแม้ผู้ติดเชื้อจะออกจากพื้นที่ไปแล้ว ผู้ที่เข้ามาภายหลังก็มีโอกาสติดเช่นกัน
 • การสัมผัสอนุภาคเชื้อเป็นเวลานาน เชื้อที่อยู่ในอากาศได้นาน (ประมาณ 30 นาที) มักเกิดจากการจาม ร้องเพลง หรือออกกำลังกาย ทำให้อนุภาคเชื้อกระจายออกมาปริมาณมาก และมีความเข้มข้นของเชื้ออยู่ในอากาศมากขึ้น
 • การระบายอากาศไม่เพียงพอ ทำให้เกิดการสะสมของละอองฝอยและอนุภาคละอองฝอยในอากาศ มีโอกาสเสี่ยงติดโควิดมากยิ่งขึ้น ดังนั้นหากพื้นที่ที่ระบายอากาศได้ดี มีลมโกรก ก็จะช่วยลดโอกาสเสี่ยงในการติดโควิดทางอากาศได้

แต่อย่างไรก็ตาม การติดโควิดทางอากาศไม่ใช่ช่องทางหลักในการติดโรค เนื่องจากยังไม่พบหลักฐานที่บ่งชี้ชัดเจนว่าผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลกับผู้ติดเชื้อราว 1-2 ชั่วโมง มีการติดเชื้อครั้งละปริมาณมากๆ จากละอองที่พัดไปตามอากาศ

มาป้องกันขั้นสุด แบบ  Extra Protection ตั้งแต่ด่านหน้า 

1. จัดพื้นที่ให้มีการระบายอากาศอย่างเหมาะสม

2. การทำความสะอาดพื้นผิวต่างๆด้วยสารฆ่าเชื้อ (ทำความสะอาดด้วยน้ำผงซักฟอกหรือน้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์ (น้ำยาฟอกขาว) เข้มข้น 1,000 ส่วนในล้านส่วน โดยใช้โซเดียมไฮโปคลอไรต์ 6% ในอัตราส่วน 1 ช้อนโต๊ะต่อน้ำ 1 ลิตร ที่มา : อธิบดีกรมอนามัย)

3. เว้นระยะห่างทางสังคมในทุกสถานที่ ทุกกิจกรรม (ยืน-นั่งห่างกัน 1.5-2 เมตร งดรวมตัวกัน เปลี่ยนการทำงานหรือการเรียนเป็นระบบออนไลน์ ลดความแออัดในที่แคบ เช่น ลิฟต์ บันไดเลื่อน มาเน้นการเดินขึ้นลงบันได เปลี่ยนทำงานที่ออฟฟิสมาเป็นทำงานแบบ Work from Home)

4. ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง ทั้งก่อนและหลังกินอาหาร เข้าห้องน้ำ ไอจาม หรือสัมผัสวัตถุ/ สิ่งของที่ใช้ร่วมกัน เช่น ลูกบิดประตู ปุ่มลิฟต์ เครื่องถ่ายเอกสาร ราวรถไฟฟ้า ที่เปิดประตูรถ เป็นต้น รวมถึงการทำความสะอาดร่างกายทุกครั้งที่เข้าบ้าน แยกเสื้อผ้าที่ใส่ไปทำธุระนอกบ้านออกมาเพื่อทำความสะอาดด้วยผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของสารฆ่าเชื้อ

5. ใส่หน้ากาก 2 ชั้น  ทั้งหน้ากากอนามัยและทับด้วยหน้ากากผ้าตลอดเวลา

 

Traveler-Travel-Product

 

6. เพิ่มการ์ที่จมูกอีกชั้น ด้วย Nasaleze นาซัลลีซ “สเปรย์พ่นจมูกชนิดผง” ตัวช่วยดักจับไวรัสที่แพร่ในอากาศขณะเดินทาง ป้องกันหวัด และการติดเชื้อทางเดินหายใจ แค่พ่นสเปรย์ก่อนใส่หน้ากากอนามัย จะสร้างเกราะภายในจมูก ป้องกันเชื้อโรคไม่ให้เล็ดลอดเข้ามาได้ ไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกบ้านหรือทำกิจกรรมใดๆก็ตาม

 • สเปรย์จะเปลี่ยนเป็นเจลช่วยดักจับและป้องกันเชื้อโรค และไวรัส  
 • ทำให้เชื้อโรค และไวรัสมีฤทธิ์อ่อนลง
 • ออกฤทธิ์เร็วใน 2 นาที พ่น 1 ครั้งป้องกันได้ยาวนาน 6 ชั่วโมง พ่นเพียงวันละ 2-3 ครั้ง
 • เปิดแล้วสามารถใช้ให้หมดได้ภายใน 6 เดือน พกพาง่าย ใช้ได้ทุกที่ ทุกเวลา
 • ผ่านการทดสอบทางคลินิก มาตรฐานจากประเทศอังกฤษ มั่นใจ ปลอดภัย ไม่มีผลข้างเคียง
 • แบรนด์ออริจินัลจากประเทศอังกฤษ (Made in England) ทั่วโลกยอมรับ ด้วยยอดขาย 20 ล้านขวด มีจำหน่ายกว่า 50 ประเทศ
 • ผลิตจากสารสกัดจากธรรมชาติ HPMC หรือผงเซลลูโลส ไม่มีส่วนผสมของยา เช่น garlic powder, peppermint powder
 • อ่อนโยนใช้ได้ทั้งเด็กอายุ 3 ปีขึ้นไป ผู้ใหญ่ แม่ตั้งครรภ์ แม่ให้นมบุตร

วิธีใช้

เปิดฝา เขย่าขวด และบีบพ่นผงเข้าไปในรูจมูกทั้ง 2 ข้าง ข้างละ 1-2 ครั้ง แล้วสูดหายใจเข้า 

 • ในระหว่างการเดินทางควรใช้สเปรย์พ่นจมูกชนิดผง วันละ 2-3 ครั้ง
 • เพื่อป้องกันไข้หวัด ให้บีบพ่นสเปรย์พ่นจมูกชนิดผง วันละ 2-3 ครั้ง เพื่อให้ประสิทธิภาพการป้องกันไม่ให้ไวรัส เชื้อโรคที่แพร่กระจายในอากาศเข้าสู่เยื่อบุโพรงจมูกคงอยู่ตลอด
 • ในกรณีที่เป็นไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่ ใช้สเปรย์พ่นจมูกชนิดผง วันละ 3 ครั้ง จนกว่าไม่มีอาการ

          


#ติดเชื้อทางเดินหายใจ #หวัด #ไข้หวัดใหญ่

#หวัดป้องกันได้ #เชื้อโรคลอยในอากาศ

#นาซัลลีซ #สเปรย์พ่นจมูก #ไม่ใช่ยา #ดักจับเชื้อโรค

#นาซัลลีซทราเวล #ExtraProtection #Germblocker #Invisible_mask #ป้องกันดีกว่ารักษา

 

ปรึกษาหรือสอบถามรายละเอียดสินค้า

Line : @nasaleze (มี@ ด้านหน้าด้วยนะคะ) หรือ คลิก https://lin.ee/Iy3ufdh

☎โทร : 02-287-4956

 

ตะกร้า
เริ่มพิมพ์เพื่อดูสินค้าที่คุณกำลังมองหา