Nasaleze Allergen blocker

นาซัลลีซ Nasaleze สเปรย์พ่นจมูก ผลิตจากสารสกัดธรรมชาติ จากประเทศอังกฤษ

ในช่วงฝนตกอากาศเปลี่ยน ทำให้เราเสี่ยงต่อโรคภัย ทั้งไข้หวัดใหญ่ ปอดบวม รวมถึงโควิดร้ายที่ยังไม่หายไปไหน ยิ่งคนที่เป็นภูมิแพ้เจออากาศเปลี่ยนเข้าไปยิ่งทำให้อาการกำเริบ  แต่เมื่อเราควบคุมอากาศไม่ได้ จึงต้องหันมาทำสิ่งสำคัญด้วยการสร้างเกราะป้องกันให้ตัวเองไม่ “แพ้”

หากมีอาการของโรคภูมิแพ้ คนไข้ควรได้รับการตรวจหาสาเหตุว่าเกิดจากสารก่อภูมิแพ้ตัวใด เพื่อหลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้ที่เป็นสาเหตุ ก็จะทำให้อาการของโรคภูมิแพ้ดีขึ้นได้ โดยการตรวจหาสารก่อภูมิแพ้สามารถตรวจได้ 2 วิธีด้วยกัน คือ

 • การตรวจหาสารก่อภูมิแพ้โดยการสะกิดผิวหนัง (สามารถตรวจได้ตั้งแต่อายุ 6 เดือนขึ้นไป)
 • การตรวจหาสารก่อภูมิแพ้โดยการเจาะเลือด 

  และเมื่อทราบสาเหตุของการเป็นโรคภูมิแพ้แล้ว ควรรับการรักษาและติดตามอาการอย่างต่อเนื่อง โดยเทคนิคการรักษาโรคภูมิแพ้ให้ได้ผลดีนั้นมีหลายวิธี เช่น

 • หลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้แม้จะใช้ยารักษาภูมิแพ้แล้ว แต่หากไม่หลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้ ก็ยังทำให้อาการภูมิแพ้กำเริบต่อไปได้
 • ใช้ยารักษาสม่ำเสมอต่อเนื่องและใช้ยาให้ถูกวิธี เนื่องจากโรคภูมิแพ้ทางอากาศ มียาที่ใช้รักษาหลายตัว ทั้งยาชนิดรับประทานและยาพ่น การใช้ยาสม่ำเสมอและถูกวิธีจะทำให้อาการภูมิแพ้ดีขึ้นได้
 • ดูแลร่างกายให้แข็งแรงออกกำลังกายเป็นประจำ และพักผ่อนให้เพียงพอ
 • รักษาโรคร่วมเช่น โรคไซนัสอักเสบ โรคอ้วน

แม้ว่าโรคภูมิแพ้จะไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่เราสามารถควบคุมโรคไม่ให้มีอาการหรือมีอาการน้อยที่สุดได้ เพราะฉะนั้นหากมีอาการที่สงสัยว่าจะเป็นโรคภูมิแพ้ ควรตรวจหาสาเหตุและรักษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ฝนตกมา…พาให้ภูมิแพ้กำเริบ

ในช่วงที่มีฝนตกจะสังเกตได้ว่า ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่เป็นภูมิแพ้ มักจะมีอาการกำเริบได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็นอาการหายใจไม่ออก หรือคัดแน่นจมูก จาม  น้ำมูกไหล โดยมักจะมีอาการเช่นนี้บ่อยๆ หรือมีอาการมากช่วงเวลาเช้าๆ หรือตอนอากาศเย็นๆ บางคนก็มีอาการเหมือนเป็นหวัดเรื้อรัง เป็นๆ หายๆ น้ำมูกไหลไม่หายซักที ยิ่งในบางคนมีอาการคัดแน่นจมูก จนต้องนอนอ้าปากหวอ นอนกรน หายใจครืดคราดมีเสียงดังตอนนอน ทำให้นอนหลับไม่สนิท จนใช้ชีวิตลำบากและส่งผลเสียต่อสุขภาพตามมาได้อีกด้วย

อาการที่เกิดขึ้นนี้จะเป็นมากกับคนที่เป็นโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ (Allergic rhinitis) หรือที่เรียกกันว่า “แพ้อากาศ” ซึ่งเป็นโรคที่พบได้ทุกเพศทุกวัย ประมาณถึง 20% ของประชากรทั้งหมด ปัจจุบันจำนวนผู้ป่วยโรคภูมิแพ้เพิ่มมากขึ้น 3 – 4 เท่า หากเทียบกับ 10 ปีที่ผ่านมา โดยข้อมูลสถิติของสมาคมโรคภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยาแห่งประเทศไทย พบว่า เด็กไทยเป็นโรคภูมิแพ้สูงถึงร้อยละ 38 และผู้ใหญ่เป็นโรคภูมิแพ้ประมาณร้อยละ 20   สารก่อภูมิแพ้ในสิ่งแวดล้อมและอากาศ เช่น ไรฝุ่น ขนสัตว์ ละอองเกสร แมลงสาบ เชื้อรา ฯลฯ โรคนี้เกิดจากเยื่อบุจมูกมีความไวต่อสิ่งกระตุ้นมากผิดปกติ ทั้งอากาศที่เปลี่ยน และสารก่อภูมิแพ้ ที่ทำให้เกิดอาการคัน น้ำมูกไหล จาม และคัดจมูก ซึ่งโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ถึงแม้จะไม่รุนแรง แต่มีผลต่อคุณภาพชีวิต แถมยังสร้างความรำคาญให้กับคนที่แพ้อากาศอย่างมาก เนื่องจากมักจะทำให้มีน้ำมูกไหลหรือจามอยู่ตลอดเวลา การที่ไม่ได้รักษาโรคนี้อย่างถูกต้องอาจทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนตามมา ไม่ว่าจะเป็น ไซนัสอักเสบ ริดสีดวงจมูก หูชั้นกลางอักเสบโดยเฉพาะในเด็ก ภาวะมีน้ำขังในหูชั้นกลาง จมูกไม่ได้กลิ่น นอนกรน และภาวะหยุดหายใจขณะหลับ ทำให้อาการหอบหืดเป็นมากขึ้นได้ หรือทำให้เป็นโรคหืดตามมาได้  

สาเหตุของโรคภูมิแพ้เกิดได้จากทั้งกรรมพันธุ์และสิ่งแวดล้อม

 • เกิดจากกรรมพันธุ์ โดยพบว่า ถ้าพ่อหรือแม่เป็นโรคภูมิแพ้ จะทำให้ลูกมีโอกาสเป็นโรคภูมิแพ้ประมาณร้อยละ 30-50 แต่ถ้าทั้งพ่อและแม่เป็นโรคภูมิแพ้ ลูกก็จะมีโอกาสเป็นโรคภูมิแพ้มากขึ้นถึงร้อยละ 50-70 ส่วนเด็กที่ไม่มีประวัติโรคภูมิแพ้ในครอบครัวเลย มีโอกาสเป็นโรคภูมิแพ้เพียงร้อยละ 10
 • เกิดจากสิ่งแวดล้อม เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญ เพราะสารก่อภูมิแพ้ที่เข้าสู่ร่างกายของเรา เกิดจากสภาพแวดล้อมซึ่งสามารถเข้าสู่ร่างกายได้หลายทาง เช่น การหายใจ การรับประทานอาหาร หรือการสัมผัสสารต่างๆ สารก่อภูมิแพ้ที่พบบ่อย ได้แก่ ไรฝุ่น ละอองเกสร วัชพืช ขนสุนัข ขนแมว แมลงสาบ เชื้อรา อาหารบางชนิด เช่น นมวัว ไข่ แป้งสาลี อาหารทะเล นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นที่ส่งเสริมให้เกิดอาการของโรคภูมิแพ้ ได้แก่ อากาศเปลี่ยน การสัมผัสสารระคายเคือง เช่น ควันธูป ควันบุหรี่ ควันท่อไอเสีย มลพิษทางอากาศ PM 2.5

เป็นภูมิแพ้ แก้ได้ยาก

ภูมิแพ้เป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่สามารถดูแลอาการแพ้ต่างๆ ให้บรรเทาหรือลดลงได้ ไม่ว่าจะเป็นการกินยา การล้างจมูก หรือยาพ่นจมูก ซึ่งจะช่วยลดอาการคัดแน่น คัน จาม น้ำมูกไหลได้ ส่วนหากมีผื่นขึ้นก็ทานยาแก้แพ้ หรือทายาที่เคยได้รับ แต่หลายรายเมื่ออากาศเปลี่ยน ฝนตกอีกทุกวันก็ทำให้มีอาการรุนแรง กินยาเดิมเริ่มไม่หาย อาจต้องถึงกับรักษาด้วยการฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ให้ลดการตอบสนอง(อาการแพ้) ต่อสารก่อภูมิแพ้แบบจำเพาะ ซึ่งวิธีนี้ผู้ป่วยต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากแพทย์เฉพาะทาง และพิจารณารักษาด้วยวิธีนี้เป็นรายๆไป  ยังไม่นับรวมการรักษาจากต้นเหตุ คือต้องหลีกเลี่ยงสิ่งที่กระตุ้นอาการแพ้ต่างๆ จากในบ้าน อาทิ ไรฝุ่น แมลงสาบ ขนสุนัข ขนแมว หญ้า ละอองเกสร และเชื้อรา 

การป้องกันและรักษาที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นถือว่าทำได้ค่อนข้างยาก เพราะสิ่งกระตุ้นต่างๆ มีขนาดเล็ก  วิธีที่ดีที่สุดคือการสร้างเกราะเพิ่มการ์ดป้องกันตัวเองและคนในครอบครัวไว้ในด่านแรก เพื่อไม่ให้สิ่งกระตุ้นทั้งหลายที่เรามองไม่เห็นเข้าสู่ร่างกายเราได้ง่ายนั่นเอง  

 สู้อากาศไม่ให้แพ้ เริ่มแก้ที่จมูก

เพราะการเป็นภูมิแพ้จมูกอักเสบหรือแพ้อากาศนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นกันเรื้อรังยาวนาน เรียกว่าเป็นตั้งแต่เด็กจนโต  ส่งผลทำให้มีการอักเสบของหลอดลมเรื้อรัง และทำให้เป็นหอบหืดได้ในอนาคต  ที่สำคัญคือหากไม่ดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง จะทำให้มีอาการแทรกซ้อนอันตราย ทั้งไซนัสอักเสบ ริดสีดวงจมูกและอื่นๆ  ดังนั้นจึงขอแนะนำให้ทุกคนป้องกันการแพ้อากาศหรือภูมิแพ้จมูก สู้โรคไม่ให้ภูมิแพ้กำเริบ คัดจมูก น้ำมูกไหล ไอจามในทุกวัน  ด้วยการป้องกันจาก “สเปรย์พ่นจมูกชนิดผง”

nasaleze2

นาซัลลีซ อัลเลอจี บลอคเกอร์ ใช้สำหรับป้องกันการเกิดอาการภูมิแพ้หรือแพ้อากาศ ดังนั้นควรเริ่มใช้ นาซัลลีซ อัลเลอจี บลอคเกอร์ก่อนที่จะสัมผัสสารก่อภูมิแพ้เพื่อป้องกันไม่ให้สารก่อภูมิแพ้ในอากาศเข้าสู่เยื่อบุโพรงจมูก ไปกระตุ้นให้เกิดอาการแพ้ต่างๆ นาซัลลีซ อัลเลอจี บลอคเกอร์ได้รับการพิสูจน์จากงานวิจัยทางคลินิก พบว่ามีประสิทธิภาพดีในกลุ่มผู้ป่วยโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ชนิดมีความรุนแรงน้อยถึงปานกลาง

นาซัลลีซ อัลเลอจี บลอคเกอร์ใช้เพื่อป้องกันอาการแพ้ก่อนเริ่มมีอาการ จึงไม่เหมือนยาที่ช่วยบรรเทาอาการ สามารถใช้ในการรักษาร่วมกับยา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาโรคภูมิแพ้หรือการแพ้อากาศ

ในกรณีที่ต้องใช้ยาพ่นทางจมูกอื่นร่วมด้วย ให้ใช้นาซัลลีซ อัลเลอจี บลอคเกอร์ภายหลังจากการใช้ยาพ่นจมูกอื่น เพื่อไม่ไห้เจลที่ดักจับในโพรงจมูกถูกทำลาย

เพื่อป้องกันโรคภูมิแพ้หรือการแพ้อากาศ ให้บีบพ่นนาซัลลีซ อัลเลอจี บลอคเกอร์วันละ 2-3 ครั้ง เพื่อให้ประสิทธิภาพการป้องกันสารก่อภูมิแพ้ในอากาศเข้าสู่เยื่อบุโพรงจมูกคงอยู่ตลอด

จากการศึกษาวิจัยพบว่า นาซัลลีซ อัลเลอจี บลอคเกอร์ สามารถป้องกันไม่ให้สารก่อภูมิแพ้ในอากาศเข้าสู่เยื่อบุโพรงจมูกได้นานถึง 6 ชั่วโมง ต่อการบีบพ่น 1 ครั้ง* (Diethart/Emberlin Invitro study)

นาซัลลีซ อัลเลอจี บลอคเกอร์ เป็นตัวเดียวที่ทางสมาคมโรคภูมิแพ้แห่งสหรัฐอเมริกา (American Academy of Allergy Asthma & Immunology) ได้ระบุว่าเป็นตัวป้องกันสารก่อภูมิแพ้ (Allergen blocker) ได้

 

pallergypchildren

บล็อกภูมิแพ้ด้วย “สเปรย์พ่นจมูกชนิดผง”

สำหรับผู้ที่เป็นภูมิแพ้จมูกหรือแพ้อากาศ ควรสร้างเกราะป้องกันที่จมูกล่วงหน้า ก่อนออกไปผจญกับอากาศชวนแพ้ ไม่ว่าจะเป็นอากาศหน้าฝน ความชื้นความเย็นเกินไป สารก่อภูมิแพ้ทั้งในบ้านหรือนอกบ้านที่เรามองไม่เห็น ด้วย สเปรย์พ่นจมูกชนิดผง (powder nasal spray) สำหรับป้องกันการเกิดอาการภูมิแพ้หรือแพ้อากาศ  ไม่ให้มีอาการกำเริบหรือแย่ จนต้องแพ้และใช้ชีวิตลำบากทุกวัน

 • Allergy Blocker บล็อกสารก่อภูมิแพ้ไว้ไม่ให้เข้าสู่เยื่อบุจมูก  โดยจะเปลี่ยนผงให้มีลักษณะเป็นเจลในโพรงจมูก เพื่อดักจับและป้องกันไม่ให้สารก่อภูมิแพ้ในอากาศเข้าสู่เยื่อบุโพรงจมูก
 • ผลิตจากสารสกัดธรรมชาติ HPMC (ผงเซลลูโลส) และผงเปปเปอร์มิ้นท์ที่มีความปลอดภัย
 • ป้องกันไม่ให้สารก่อภูมิแพ้ในอากาศเข้าสู่เยื่อบุโพรงจมูก เป็นสาเหตุให้เกิดอาการภูมิแพ้หรือแพ้อากาศได้
 • ช่วยลดการแตกตัวของแกรนูลในแมสเซลล์ การหลั่งอิมมูโนโกลบูลินอีและฮีสตามีน ทำให้สามารถป้องกันการเกิดอาการภูมิแพ้หรือแพ้อากาศได้
 • มีผลการศึกษายืนยันประสิทธิภาพในการลดอาการจาม คัดจมูก น้ำมูกไหล เป็นตัวเดียวที่ทางสมาคมโรคภูมิแพ้แห่งสหรัฐอเมริกา (American Academy of Allergy Asthma & Immunology) ได้ระบุว่าเป็นตัวป้องกันสารก่อภูมิแพ้ (Allergen blocker) ได้
 • ผ่านการทดสอบทางคลินิกมากกว่า 30 การศึกษา ไม่มีส่วนผสมของยา ไม่มีผลข้างเคียง ไม่มีฤทธิ์ทำให้ง่วงนอน
 • มีความปลอดภัยสูง เหมาะสำหรับผู้ใหญ่ คุณแม่ตั้งครรภ์ คุณแม่ให้นมบุตร และเด็กอายุตั้งแต่ 18 เดือนขึ้นไป
 • ออกฤทธิ์เร็วภายใน 2 นาที พ่นเพียง 1 ครั้ง สามารถป้องกันไม่ให้สารก่อภูมิแพ้ในอากาศเข้าสู่เยื่อบุโพรงจมูกได้นานถึง 6 ชั่วโมง
 • หากพ่นวันละ 2-3 ครั้ง หรือทุก 6-8 ชั่วโมง จะมีประสิทธิภาพป้องกันสารก่อภูมิแพ้ในอากาศเข้าสู่จมูกได้ตลอดทั้งวัน
 •  ใช้ง่าย เพียงเปิดฝา เขย่าขวด และบีบพ่นผงเข้าไปในรูจมูกทั้ง 2 ข้าง ข้างละ 1-2 ครั้ง แล้วสูดหายใจเข้า ร่างกายก็มีเกราะสำคัญเพื่อป้องกันสารก่อภูมิแพ้ได้ทันที

#ติดเชื้อทางเดินหายใจ #หวัด #ไข้หวัดใหญ่

#Nasaleze #นาซัลลีซ #สเปรย์พ่นจมูกชนิดผง #NasalezeAllergyBlocker #AllergyBlocker

#สเปรย์พ่นจมูกดักจับสารก่อภูมิแพ้ #MadeInEngland #เพิ่มการ์ด #ExtraProtection #นวัตกรรมใหม่ #innovation #ภูมิแพ้ #สารก่อภูมิแพ้

#แพ้ไรฝุ่น #แพ้ขนสัตว์ #แพ้เกสรดอกไม้ #แพ้อากาศ #ตัวช่วยห่างไกลภูมิแพ้#ป้องกันภูมิแพ้ตั้งแต่จมูก #บอกลาภูมิแพ้ #ลาออกจากการเป็นภูมิแพ้ #เกราะป้องกันภูมิแพ้

#หวัดป้องกันได้ #เชื้อโรคลอยในอากาศ#นาซัลลีซ #สเปรย์พ่นจมูก #ไม่ใช่ยา #ดักจับเชื้อโรค

#นาซัลลีซทราเวล #ExtraProtection #Germblocker #Invisible_mask #ป้องกันดีกว่ารักษา

 

ปรึกษาหรือสอบถามรายละเอียดสินค้า

Line : @nasaleze (มี@ ด้านหน้าด้วยนะคะ) หรือ คลิก https://lin.ee/Iy3ufdh

☎โทร : 02-287-4956

 

 

ตะกร้า
เริ่มพิมพ์เพื่อดูสินค้าที่คุณกำลังมองหา