กลุ่มลูกค้าธุรกิจ
ที่สนใจร่วมงานกับ VALOR HEALTH

ร่วมธุรกิจกับ Valor Health
เพิ่มโอกาสให้ธุรกิจคุณอย่างไร?

Marketing

เรามีทีมการตลาดที่พร้อมให้คำปรึกษาและช่วยวางแผนการตลาด รวมถึงการโปรโมทแบรนด์สินค้าของคุณ ผ่านทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ ช่วยสร้างการรับรู้ของแบรนด์ในกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย นำไปสู่โอกาสในการขายที่มากขึ้นด้วย

Sales Channel

บริษัทฯมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ทั้งการออกบูธและการทำโปรโมชั่นลดราคาพิเศษเฉพาะในช่วงเทศกาล ยิ่งช่วยเพิ่มโอกาสในการขายและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ได้ทดลองใช้สินค้าอีกด้วย

Professional Team

บริษัทฯมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการดูแล และช่วยเหลือลูกค้ากลุ่มธุรกิจโดยเฉพาะ เพราะเราต้องการเติบโตไปพร้อมๆกับคู่ค้า การตระหนักถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นและพร้อมรับมือของทีมงานจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการทำงานร่วมกัน

ช่องทางการติดต่อ
สำหรับผู้สนใจร่วมธุรกิจ
บริษัท เวเลอร์ เฮลธ์ จํากัด
 • Address
  2/22 อาคารไอยรา ทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนนจันทน์, แขวงทุ่งวัดดอน, เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 • Phone
  02-678-5150, 02-678-7500
 • Fax
  02-678-8400
 • Email
  info@valorhealth.co.th
ช่องทางติดต่อสำหรับลูกค้ากลุ่มธุรกิจ

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการร่วมธุรกิจกับ Valor Health
(การเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า และ/หรือ การฝากสินค้าขายกับเรา)

Partner Contact Form TH