Nasaleze Travel

ก่อนเปิดเทอมนี้ ลูกต้องมีเกราะที่จมูก หยุดไวรัส!!

จากข้อมูลที่กระทรวงศึกษาธิการเตรียมพร้อมเปิดเทอม 2/2564 โดยคาดว่าจะเปิดเรียนเต็มรูปแบบได้ในเดือนพฤศจิกายนนี้ (แนวโน้มการเปิดเทอม อย่างเร็วที่สุดอาจจะเลื่อนเป็นวันที่ 15 พฤศจิกายน นี้ และรูปแบบการเปิดเรียนอาจจะเป็นไปตามข้อเสนอของที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (บอร์ด กพฐ.)ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ที่ผ่าน ที่มา :  แหล่งข่าวสพฐ) แต่จะมั่นใจได้อย่างไรว่าลูกจะปลอดภัยแน่นอน ถ้าเราไม่เตรียมพร้อมป้องกันเชื้อโรคให้ลูก    

            กรณีกระทรวงศึกษาธิการ โดยนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) พร้อมด้วย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และผู้บริหารระดับสูงของ ศธ.ได้แถลงข่าว “เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 สถานศึกษาปลอดภัย เด็กได้รับวัคซีนถ้วนหน้า” เมื่อกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมา  พร้อมมีแผนการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้แก่เด็กอายุ 12 -18 ปี ในเดือนตุลาคมนี้ โดยจะเริ่มฉีดให้แก่นักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด (สีแดงเข้ม) จำนวน 29 จังหวัดก่อน ตามความยินยอมของผู้ปกครอง และตั้งเป้าหมายให้นักเรียน นักศึกษาทุกคน ได้รับวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1 อย่างครบถ้วน 

เด็กเล็กกว่า 12 ปี ยังเสี่ยงอยู่ดี เพราะไม่ได้รับวัคซีน

               แม้จะมีข่าวออกมาอย่างนี้คุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายก็ยังวางใจไม่ได้ เพราะวัคซีนนี้จะฉีดให้เฉพาะเด็กอายุ 12-18 ปีขึ้นไปเท่านั้น แล้วหากเรามีลูกรักที่อายุน้อยกว่านั้นก็ยังต้องเสี่ยง!! เนื่องจากวัคซีนที่จะฉีดให้เด็กโตผ่านการพิจารณาด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพจากคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันนั้น มีวัคซีน COVID-19 เพียงชนิดเดียวคือ วัคซีนชนิด mRNA ของไฟเซอร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้ใช้ในเด็กและวัยรุ่นอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป

ส่วนราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย มีคำแนะนําให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ในเด็กและวัยรุ่นอายุตั้งแต่ 16 ปีจนถึงน้อยกว่า 18 ปี ทุกราย หากไม่มีข้อห้ามในการฉีด ทั้งเด็กที่ปกติแข็งแรงดี และที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังที่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เกิดโรคโควิด-19 ที่รุนแรง เพราะเป็นกลุ่มอายุที่กําลังเติบโตเป็นผู้ใหญ่ มีการดําเนินชีวิตใกล้เคียงกับผู้ใหญ่ และมีข้อมูลเรื่องประสิทธิภาพและความปลอดภัยของวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มากเพียงพอ

สําหรับเด็กอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไปจนถึงน้อยกว่า 15 ปี แนะนําให้ฉีดวัคซีนในกรณีเป็นผู้ป่วยเด็กกลุ่มเสี่ยงที่มีโรคเรื้อรัง ซึ่งจะทําให้เกิดโรคโควิด-19 รุนแรง ดังต่อไปนี้

 1. บุคคลที่มีโรคอ้วน (ดัชนีมวลกายมากกว่า 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร หรือมีน้ําหนัก 70 กิโลกรัม ขึ้นไปในเด็กอายุ 12-13 ปี น้ําหนัก 80 กิโลกรัมขึ้นไปในเด็กอายุ 13-15 ปี น้ําหนัก 90 กิโลกรัมขึ้นไปในเด็กอายุ 15-18 ปี หรือเด็กอ้วนที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากภาวะทางเดินหายใจอุดกั้น)
 2. โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง รวมทั้งโรคหอบหืดที่มีอาการปานกลางหรือรุนแรง
 3. โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง
 4. โรคไตวายเรื้อรัง
 5. โรคมะเร็งและภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ
 6. โรคเบาหวาน
 7. กลุ่มโรคพันธุกรรมรวมทั้งกลุ่มอาการดาวน์ เด็กที่มีภาวะบกพร่องทางระบบประสาทอย่างรุนแรง เด็กที่มีพัฒนาการช้า

อย่างไรก็ตาม สําหรับเด็กอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไปจนถึงน้อยกว่า 16 ปี ที่สุขภาพแข็งแรงดี และในเด็กอายุน้อยกว่า 12 ปี รวมทั้งการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิดอื่นๆ ในเด็ก ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการติดตามผลการศึกษาถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยอยู่ ฉะนั้นแม้ลูกจะอายุ 12 ปีขึ้นไปแล้ว แต่ก็ยังอาจมีความเสี่ยงต่อการได้รับผลข้างเคียงของวัคซีน ยิ่งในลูกที่อายุน้อยกว่า 12 ปี ก็ยังไม่มีวัคซีนโดยเฉพาะ ดังนั้นการป้องกันตัวลูกให้ห่างไกลจากการติดเชื้อยังเป็นสิ่งที่ดีที่สุด มากกว่าการรอวัคซีนที่ไม่รู้ว่าจะมีผลข้างเคียงต่อเด็กในระยะยาวอย่างไร และยังไม่มีวัคซีนไหนที่ปลอดภัยที่สุด

แม้รับวัคซีนแล้ว ก็ป้องกันโรคร้ายไม่ได้ 100%

แม้จะมีข้อมูลเหล่านี้ออกมาให้ผู้ปกครองได้เตรียมพร้อมและเด็กๆ ได้ดีใจที่จะได้ไปโรงเรียน แต่เชื่อว่าข่าวนี้จะทำให้คุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายต้องกังวลใจกับความปลอดภัยของลูกอย่างแน่นอน  เพราะปัญหาโควิดที่ยังไม่หมดไป ยังคงติดเชื้อโรคร้ายกันวันละเป็นหมื่น  แม้ลูกจะได้รับวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันแล้ว 1 เข็ม แต่วัคซีนที่ลูกได้รับนั้นก็ยังป้องกันการติดเชื้อได้ไม่เต็มร้อย  ฉะนั้นพ่อแม่คือคนสำคัญ ที่ต้องสร้างเกราะที่จมูกให้ลูกทุกวันด้วย “สเปรย์พ่นจมูกชนิดผง” และสอนลูกให้รู้จักป้องกันดูแลตัวเองพกพาตัวช่วยติดตัวไปโรงเรียนทุกวันเพื่อป้องกันไวรัส

 

 

สร้างเกราะในจมูกให้ลูก ก่อนไปโรงเรียน

               คุณพ่อคุณแม่ควรเตรียมพร้อมและสอนให้ลูกสามารถดูแลตัวเองป้องกันโรคระบาดด้วยตัวเองได้ก่อนที่จะไปโรงเรียน

ทั้งการใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้องแบบ 2 ชั้น การพกสเปรย์หรือเจลแอลกอฮอล์ไปโรงเรียน สอนการหมั่นล้างมือบ่อยๆ รวมถึงอาจต้องมีหน้ากากอนามัยสำรองไว้ให้ลูกเปลี่ยน  แต่เด็กส่วนใหญ่ยังช่วยหลือตัวเองได้ไม่ดี ไม่ค่อยระวังตัวเอง ทำให้ถอดๆใส่ๆหน้ากากอนามัยบ่อยๆ ใส่แล้วหลุดบ้าง หรือเผลอเอามือจับแล้วจับหน้าจังของกินได้ง่าย พ่อแม่จึงต้องสอนให้ลูกรู้จักสร้างเกราะที่จมูกให้ตัวเอง ด้วยการใช้ “สเปรย์พ่นจมูกชนิดผง” ป้องกันไวรัสไม่ให้เข้าสู่ร่างกายได้ง่ายที่โรงเรียน

“สเปรย์พ่นจมูกชนิดผง”  ที่ผู้ใหญ่ใช้ได้ เด็กยิ่งใช้ดี

               เตรียมพร้อมป้องกันไวรัสให้ลูกไปโรงเรียนได้แบบที่คุณพ่อคุณแม่อุ่นใจด้วยการใช้ สเปรย์พ่นจมูกชนิดผง พ่นให้ลูกก่อนออกเดินทางจากบ้าน และสอนให้ลูกพ่นจมูกป้องกันตัวเองระหว่างวันได้ จะช่วยทำให้คุณแม่สบายใจ ว่าลูกรักที่อยู่ห่างไกลสายตาและเจอคนเยอะที่โรงเรียนห่างไกลจากการติดเชื้อไวรัสได้มากขึ้น ด้วยคุณสมบัติพิเศษของสเปรย์พ่นจมูกชนิดผง นวัตกรรมใหม่ที่ผลิตจากประเทศอังกฤษ ดังนี้  

 • เป็นผงสเปรย์ที่พ่นแล้วจะเปลี่ยนเป็นเจลในโพรงจมูก ไม่แสบไม่ระคายเคือง
 • ผลิตจากสารสกัดจากธรรมชาติ HPMC หรือผงเซลลูโลส Garlic powder และ Peppermint powder กลิ่นหอมสดชื่น
 • ช่วยดักจับและป้องกันไวรัสที่แพร่กระจายในอากาศ ไม่ให้เข้าสู่เยื่อบุโพรงจมูกของลูกรัก
 • มีสรรพคุณทำให้เชื้อโรคและไวรัสมีฤทธิ์ที่อ่อนลง ลดความเสี่ยงติดเชื้อรุนแรง
 • มีผลการศึกษายืนยันประสิทธิภาพในการป้องกันไข้หวัด ช่วยลดระยะเวลารักษา และลดความรุนแรงทั้งไข้หวัด และไข้หวัดใหญ่ได้
 • มีคุณสมบัติในการป้องกันการติดเชื้อ และลดความรุนแรงของการติดเชื้อทางเดินหายใจ
 • ผ่านการทดสอบทางคลินิก ไม่มีส่วนผสมของยา ไม่มีผลข้างเคียง
 • อ่อนโยน ปลอดภัยต่อลูกรักวัย 3 ปีขึ้นไป คุณแม่ตั้งครรภ์ คุณแม่ให้นมบุตร และผู้สูงอายุ
 • พ่นเพียง 1 ครั้ง ออกฤทธิ์เร็วภายใน 2 นาที นาน 6 ชั่วโมง พ่นวันละ 2-3 ป้องกันไวรัสให้ลูกได้ทั้งวัน
 • สอนลูกใช้ได้ง่าย แค่เปิดฝา -เขย่า -พ่น –เช็ด ลูกก็มีหน้ากากทิพย์ในจมูกแล้ว
 • ควรสอนลูกให้พ่นสเปรย์ที่จมูก 1 ครั้งก่อนออกจากบ้าน และให้ลูกพ่นอีก 1-2 ครั้ง ระหว่างอยู่ที่โรงเรียน
 • มั่นใจเวลาลูกไปโรงเรียน เดินทางนอกบ้าน เพราะทั้งพ่นจมูกและใส่หน้ากากอนามัย ป้องกันได้แบบขั้นสุด
 • คุ้มค่าใช้ได้นาน เพราะ 1 ขวด ให้ลูกเก็บไว้ใช้ได้ถึง 200 ครั้ง 
 • นิยมใช้ในต่างประเทศ ด้วยยอดขายกว่า 20 ล้านขวด ใช้แล้วในมากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก
 • มีเอกสารรับรองการจดทะเบียนอย.

Ref. https://news.thaipbs.or.th/content/307938 / https://www.komchadluek.net/hot-social/483681/

https://www.thairath.co.th/news/society/2193648

          


#ติดเชื้อทางเดินหายใจ #หวัด #ไข้หวัดใหญ่

#หวัดป้องกันได้ #เชื้อโรคลอยในอากาศ

#นาซัลลีซ #สเปรย์พ่นจมูก #ไม่ใช่ยา #ดักจับเชื้อโรค

#นาซัลลีซทราเวล #ExtraProtection #Germblocker #Invisible_mask #ป้องกันดีกว่ารักษา

 

ปรึกษาหรือสอบถามรายละเอียดสินค้า

Line : @nasaleze (มี@ ด้านหน้าด้วยนะคะ) หรือ คลิก https://lin.ee/Iy3ufdh

☎โทร : 02-287-4956

 

ตะกร้า
เริ่มพิมพ์เพื่อดูสินค้าที่คุณกำลังมองหา